Autorizatie montare sisteme de supraveghere

Autorizatia pentru montare a sistemelor de supraveghere si Licenţa de funcţionare se eliberează de catre Serviciul Român de Informaţii. Licenţa de funcţionare pentru montare a sistemelor de supraveghere se eliberează numai în situaţia in care s-a obţinut avizul favorabil al Serviciului Român de Informaţii Documentaţia pentru obținere Autorizatie pentru montare a sistemelor de supraveghere se…

Amânarea plății chiriei – Srl, II, PFA

Actele necesare pentru scutirea de la plata chiriei în starea de urgență Care sunt principalele prevederi privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada stării de urgenţă, pentru persoanele; operatori economici, practicanţi ai profesiilor liberale, entităţile juridice de drept privat: Locatarii- operatori economici, practicanţi ai profesiilor liberale, entităţile juridice de drept privat –…

Ce trebuie pentru amânarea plății chiriei – persoane fizice

Acte necesare pentru a beneficia de amânare chirie în starea de urgență Pentru a benefiucia de prevederile legii privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada stării de urgenţă, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele: se întocmește un act adițional contractului de închiriere între locatar și locator. chiria lunară specificată în actul adițional…

Acte necesare ieșire din carantină

Potrivit unui ordin al Ministerului Sănătății, la ieșirea din izolare este suficientă completarea unei declarații pe propria răspundere, depusă la medicul de familie pentru obținerea concediului medical, avizul DSP fiind necesar doar la ieșirea din carantină instituționalizată, obținerea sa făcându-se, oricum, online. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, la…

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 (*actualizată*) privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT:     GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2011 Forma actualizata valabila la data de : 17 octombrie 2012 Prezenta forma actualizata este valabila de la…