Ce imi trebuie pentru preschimbare Carte de Identitate (buletin)

Eliberarea actului de identitate se face la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor(SPCLEP) aflat in cadrul Primariei, in baza prezentarii documentelor necesare Eliberare o noua carte de identitate pentru PRESCHIMBAREA ACTULUI DE IDENTITATE sau ELIBERAREA UNUI NOU ACT ca urmare a pierderii, distrugerii, deteriorarii sau...

mai mult..

Ce trebuie sa faci pentru eliberare Carte de identitate (buletin)

Cartea de identitate este un act ce certifica domiciliul unei persoane, persoană ce potrivit legii din Romania are un singur domiciliu de identitate. O persoana are dreptul la mai multe reşedinţe. Resedinta reprezinta o alta adresa decat cea de domiciliu. Cetatenia romana si domiciliul unei persoane în România sunt dovedite...

mai mult..

Acte necesare resedinta (viza de flotant)

Acordarea mentiunii de reşedinţă (viză de flotant) ACORDAREA VIZEI DE REŞEDINŢĂ (Flotant) se fce în baya următoarelor acte: – CEREREA TIP (de la ghişeu) – ACT DE IDENTITATE (original şi copie); – CERTIFICATUL DE NAŞTERE (original şi copie); – CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE daca este cazul ( original şi copie); – CERTIFICATE DE NAŞTERE pentru minorii sub 14 ani...

mai mult..

Acte necesare obtinere Certificat Cazier Judiciar

Despre obtinerea cazierului judiciar: atat depunerea actelor cat si ridicarea cazierului se face personal la Politie Acte necesare la depunerea cererii de cazier: formular cerere pentru eliberare cazier judiciar (se obtine gratuit de la ghiseu) timbru fiscal(2 lei, de la Posta) chitanta taxa de urgenta –...

mai mult..

Acte necesare obtinere autorizatie de mediu

Autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este, după caz, Autoritatea Publică Centrală pentru Protecţia Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia Mediului (ATPM). ATPM este, după caz, agenţia regională pentru protecţia mediului, agenţia...

mai mult..

Acte necesare infiintare SRL Debutant (SRL-D)

Lista acte necesare infiintare SRL Debutant Aceleasi acte ca si in cazul infiintarii unui SRL plus: Declaratie pe propria raspundere de catre fondatori, din care sa rezulte ca anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului, nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar,...

mai mult..

Acte necesare pentru autorizatia de constructie

Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie Autorizatia de constructie este actul prin care autoritatea publica locala avizeaza solutia prezentata de solicitant, are la baza certificatul de urbanism  si certifica dreptul de incepere a lucrarii. Dosarul se preda la Primaria locala, iar autorizatia de constructie o...

mai mult..

Acte necesare cadastru si intabulare

Lucrarile si masuratorile de cadastru si intabulare sunt efectuate doar de Expertii autorizati ce va vor ajuta la intocmirea dosarelor pentru obtinerea numarului postal de intabulare in Cartea Funciara si depunerea la ANCPI, cat si la realizarea de lucrari si masuratori topografice; relevee, planuri, schite. Pentru...

mai mult..

Acte necesare pentru stabilirea domiciliului din strainatate in Romania?

Stabilirea domiciliului din strainatate in Romania Pentru ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE Romanesti pentru cetatenii romani care solicita stabilirea domiciliului din strainatate in Romania sunt necesare urmatoarere acte: Eliberarea actului de identitate se face la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor(SPCLEP) al orasului de care...

mai mult..

Acte necesare pentru inscriere la facultate

Acte necesare pentru inscrierea in vederea concursului de admitere la facultate: fisa-tip de inscriere la facultate (se ofera de catre institutie); diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se...

mai mult..

Acte necesare eliberare Rovinieta – taxa de drum Romania

Introducerea rovignetei electronice, a facut mult mai simpla inregistrarea si verificarea acesteia atat pentru sofer cat si pentru autoritati; verificarea existentei unei roviniete valabile pentru un autovehicul fara oprirea autovehiculului in trafic, verificarea se poate face cu ajutorul unor camere video fixe si mobile, dotate...

mai mult..

Acte necesare inscriere la medicul de familie

Pentru a va inscrie pe lista unui medic de familie aveti nevoie de urmatoarele documente: –           copie dupa certificatul de nastere pentru persoane pana la 14 ani, respectiv copie carte de identitate; –           dovada calitatii de asigurat (consultati acte pentru asigurare sau persoane scutite de...

mai mult..

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces

Ajutorul de deces se acorda, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate...

mai mult..

Acte necesare contract furnizare gaz

Pentru a beneficia de gazele naturale, trebuie să vă racordaţi instalaţia de utilizare la reţeaua de distribuţie si să încheiaţi un contract de furnizare. Conform Legii nr.463/2001, furnizarea gazelor naturale se poate face doar în baza de Contracte de furnizare valabile, semnate de către furnizor...

mai mult..

Acte necesare contract furnizare apa utilizator casnic colectiv

Pentru încheierea contractului de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sunt necesare, după caz, următoarele tipuri de documente: – documente care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra imobilului; – documente care atestă identitatea şi calitatea persoanei care...

mai mult..

Acte necesare infiintare societate cu raspundere limitata (SRL)

Pentru infiinatarea unei societati cu raspundere limitata (SRL) , sunt necesare urmatoarele documente: – Rezervarea de denumire a societatii – acest document se elibereaza de catre Registrul Comertului; – Copie B.I./C.I./Pasaport asociat(i); – Copie B.I./C.I./Pasaport administrator(i); – Copie Contract spatiu al locatiei in care se...

mai mult..

Autorizatie montare sisteme de supraveghere

Licenţa de funcţionare precum si autorizatia pentru montare sisteme de supraveghere se eliberează numai în situaţia in care s-a obţinut avizul favorabil al Serviciului Român de Informaţii. Documentaţia se va depune în 4 exemplare, toate cu filele numerotate, certificate de reprezentatul societăţii (semnătura şi stampilă)...

mai mult..

Acte necesare pentru obtinere credit ”prima casa”

Pentru a obtine un Credit Prima Casa, solicitantul trebuie sa prezinte o serie de documente valabile pentru fiecare banca ce acorda finantare prin Programul Prima Casa. Aceste documente sunt: – Declaratie pe propria raspundere , autentificata la notar, potrivit careia solicitantul nu detine in proprietate...

mai mult..

Acte necesare inmatriculare auto import

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INMATRICULAREA VEHICULELOR PROVENITE DIN IMPORT • Cartea de identitate a vehiculului folia de secretizare aplicata – original si copie xerox • Fisa de inmatriculare vizata de Directia Fiscala de pe raza localitatii de domiciliu cu semnatura proprietarului (stampilata in cazul persoanelor juridice)...

mai mult..

Eliberare Extras de Carte Funciara

Cartea Funciara este unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in care se tine evidenta pe imobile in mod distinct pentru fiecare imobil, intocmita si numerotata pe localitati. Cartea Funciara cuprinde mentiuni despre toate actele imobilului in cauza. Extrasul de carte funciara este actul care reflecta...

mai mult..

Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila)

Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de...

mai mult..

Like On Facebook

Cumparaturi recompensate