O polita de asigurare RCA se poate incheia de catre orice asigurator sau broker de asigurare autorizat de catre CSA, in baza unui contract ce va prezenta dovada platii primei de asigurare si durata de valabilitate a acesteia.

O polita de asigurare RCA se poate incheia pe o perioada de 6 sau 12 luni, la alegere.

Pentru vehiculele radiate si care urmeaza, sau sa se inmatriculeaza, sau sa se inregistreaza provizoriu, polita de asigurare se poate incheia pe perioada de valabilitate a autorizatiei provizorii de circulatie (de obicei 30 zile), dar nu mai mult de 60 de zile.

Pentru vehicule inmatriculate/inregistrate in alte state, pentru care se solicita asigurarea in vederea primei inmatriculari sau inregistrari polita de asigurare se poate incheia pe perioade de o luna, dar nu mai mult de 3 luni.

Pentru persoanele care nu detin o asigurare obligatorie RCA care este valabila la momentul incheierii asigurarii, raspunderea asiguratorului incepe din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat documentul de asigurare.

In cazul persoanelor care reinnoiesc asigurarea anterioara, raspunderea asiguratorului RCA va incepe la data eliberarii documentului de asigurare dar nu inainte de data intrarii in vigoare a asigurarii.

Polita este valabila pana la ora 24 a zilei inscrise, dupa aceasta asigurarea nu mai este valabila.

Asigurarea isi pierde valabilitatea in cazul vanzarii sau radierii auto.

Urmatoarele date sunt necesare la incheierea unei polite de asigurare obligatorie RCA:

Despre proprietar:

  • Numele sau Denumirea asiguratului (proprietarul auto), CUI firma sau CNP proprietar.
  • Numele sau Denumirea asiguratului (utilizatorului), CUI firma sau CNP utilizator
  • Adresa asigurat sau Utilizator,  Numar de telefon

Despre autovehiculul asigurat:

  • Felul auto, tipul, marca, modelul vehiculului
  • Numarul de  inmatriculare sau inregistrare
  • Numarul de identificare – serie CIV/numar inventar
  • capacitatea cilindrica a motorului/puterea motorului
  • numarul de locuri si masa totala maxim autorizata.

Actele necesare pentru incheierea politei sunt:

  • Buletinul sau Cartea de identitate a proprietarului
  • Certificatul de inmatriculare a autovehiculului.

Este considerata o contraventie pasibila cu amenda si retinerea certificatului de inmatriculare (pana la prezentarea dovezii de incheiere a asigurarii), folosirea unui vehicol ce nu are incheiata o polita de asigurare obligatorie RCA valabila.