Home » Asigurari » Acte necesare incheiere polita asigurare auto RCA

Acte necesare incheiere polita asigurare auto RCA

O polita de asigurare RCA se poate incheia de catre orice asigurator sau broker de asigurare autorizat de catre CSA, in baza unui contract ce va prezenta dovada platii primei de asigurare si durata de valabilitate a acesteia.

O polita de asigurare RCA se poate incheia pe o perioada de 6 sau 12 luni, la alegere.

Pentru vehiculele radiate si care urmeaza, sau sa se inmatriculeaza, sau sa se inregistreaza provizoriu, polita de asigurare se poate incheia pe perioada de valabilitate a autorizatiei provizorii de circulatie (de obicei 30 zile), dar nu mai mult de 60 de zile.

Pentru vehicule inmatriculate/inregistrate in alte state, pentru care se solicita asigurarea in vederea primei inmatriculari sau inregistrari polita de asigurare se poate incheia pe perioade de o luna, dar nu mai mult de 3 luni.

Pentru persoanele care nu detin o asigurare obligatorie RCA care este valabila la momentul incheierii asigurarii, raspunderea asiguratorului incepe din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat documentul de asigurare.

In cazul persoanelor care reinnoiesc asigurarea anterioara, raspunderea asiguratorului RCA va incepe la data eliberarii documentului de asigurare dar nu inainte de data intrarii in vigoare a asigurarii.

Polita este valabila pana la ora 24 a zilei inscrise, dupa aceasta asigurarea nu mai este valabila.

Asigurarea isi pierde valabilitatea in cazul vanzarii sau radierii auto.

Urmatoarele date sunt necesare la incheierea unei polite de asigurare obligatorie RCA:

Despre proprietar:

 • Numele sau Denumirea asiguratului (proprietarul auto), CUI firma sau CNP proprietar.
 • Numele sau Denumirea asiguratului (utilizatorului), CUI firma sau CNP utilizator
 • Adresa asigurat sau Utilizator,  Numar de telefon

Despre autovehiculul asigurat:

 • Felul auto, tipul, marca, modelul vehiculului
 • Numarul de  inmatriculare sau inregistrare
 • Numarul de identificare – serie CIV/numar inventar
 • capacitatea cilindrica a motorului/puterea motorului
 • numarul de locuri si masa totala maxim autorizata.

Actele necesare pentru incheierea politei sunt:

 • Buletinul sau Cartea de identitate a proprietarului
 • Certificatul de inmatriculare a autovehiculului.

Este considerata o contraventie pasibila cu amenda si retinerea certificatului de inmatriculare (pana la prezentarea dovezii de incheiere a asigurarii), folosirea unui vehicol ce nu are incheiata o polita de asigurare obligatorie RCA valabila.

comments

 1. […] completate formularele de constatare în dublu exemplar. Acestea se găsesc lângă asigurarea RCA. O parte se completează de către păgubit, cealaltă de către vinovat. La final, fiecare parte […]

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]