DOCUMENTE NECESARE PENTRU INMATRICULAREA VEHICULELOR PROVENITE DIN IMPORT

• Cartea de identitate a vehiculului folia de secretizare aplicata – original si copie xerox
• Fisa de inmatriculare vizata de Directia Fiscala de pe raza localitatii de domiciliu cu semnatura proprietarului (stampilata in cazul persoanelor juridice)
• Cererea de inmatriculare (se indica numele delegatului in cazul persoanelor juridice)
• Actul de proprietate (factura, contract de vanzare cumparare) – original si copie xerox
• Chitanta sau declaratie vamala de import definitiv – original sau copie xerox legalizata
• Actul de provenienta
• Actul de identitate al solicitantului sau delegatului (B.I. sau C.I.) – original si copie xerox
• Asigurare obligatorie RCA – original si copie xerox
• Inspectia Tehnica Periodica (ITP) efectuata
• Dovada de plata a taxei de inmatriculare (Trezorerie sau Directia Taxe si Impozite a localitatii de domiciliu)
• Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC sau BCR)
• Codul fiscal si certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, copie xerox (in cazul in care solicitantul este persoana juridica)
• Dovada de plata a contravaloarii placutelor cu numere de inmatriculare