Categoria C cuprinde autovehiculele, altele decat cele din categoria D, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3500 Kg.

Categoria CE cuprinde ansamblul de vehicule constand intr-un vehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala autorizata este mai mare de 750 Kg.

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoriile C şi CE durează 11 saptamani.
În acestă perioadă, de două ori pe pe săptămâna au loc cursuri teoretice.
În ultimele 6 săptămâni, de trei ori pe săptămână au loc şi cursurile de conducere auto pe traseu.

Obligaţiile cursantului:

– sa se prezinte la orele de pregatire teoretica si practica;
– sa posede asupra sa cartea de identitate si caietul cursantului;
– sa respecte programa de invatamant si indicatiile instructorului auto;
– sa promoveze testele finale de absolvire a scolii.

Condiţii pentru înscriere:

– Sa fie declarat ”ADMIS” categ.B;
– Apt din punct de vedere medical si psihologic;
– Varsta: 21 ani;
– Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevazute la art. 24 din O.U.G. 195/2002.

La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totala şi prezentarea
documentului de identitate,evaluarea psihologică şi fisa medicală.

Dosarul pentru examen cuprinde:

1) Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală (se completeaza prin dactilografiere);
2) Cerere de înscriere la examen (se elibereaza de catre scoala);
3) Fişa medicală – efectuata în cadrul şcolii sau la unitati abilitate in acest sens;
4) Aviz psihologic obtinut in cadrul laboratorului nostru;
5) Cazier judiciar (cu mentiunea pentru examen auto);
6) Chitanta care reprezinta contravaloarea permisului de conducere, platita la C.E.C. sau Trezorerie;
7) 1 fotografie color tip permis de conducere;
8) Copii: carte (buletin) de identitate, dovada studii, permis de conducere (daca este cazul);
9) Chitantele care fac dovada achitarii integrale a taxelor de scolarizare;

Examenul auto constă într-o probă teoretică şi o proba  practică.

Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 întrebări şi a unui chestionar cu întrebări specifice care conţine 11 întrebări.Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute, iar al celui pentru reguli speciale, de 15 minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 22 întrebări corect rezolvate din chestionarul cu 26 întrebări şi minimum 8 întrebări corect rezolvate din chestionarul cu 11 întrebări.
Proba practică constă în conducerea autocamionului în traseu.
Pentru obţinerea categoriei CE, se ataşează la autocamion şi remorca.
Examenul pentru fiecare categorie are loc în zile diferite.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.