Home » Acte auto » Permise de conducere » Acte necesare obtinere permis subcategoria A1

Acte necesare obtinere permis subcategoria A1

Subcategoria A1 include motocicleta uşoară cu o capacitate care nu depăşeşte 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 11 Kw.

Durata cursului este de minim 3 săptămâni, timp în care se efectuează 30 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică.

Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Pregatirea practică constă în învăţarea unor manevre în poligon.

Obligaţiile cursantului:

– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
– să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii;
– sa achite taxa de scolarizare.

 

Condiţii pentru înscriere:

– apt din punct de vedere medical şi psihologic;
– sa aibe varsta de 16 ani fără trei luni;
– să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. 195/2002.
La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate,evaluarea psihologică şi fişa medicală.

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

1) Fişă de şcolarizare eliberată de şcoală (se completează prin dactilografiere);
2) Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoala);
3) Fişă medicală – efectuata în cadrul şcolii, sau la unităţi abilitate in acest sens;
4) Aviz psihologic;
5) Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto);
6) Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, platită la C.E.C. sau Trezorerie;
7) 1 fotografie color tip permis de conducere;
8) Copii: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (dacă este cazul);
9) Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare.

 

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.

Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 august 2016
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 august 2016
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 august 2016
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 august 2016
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 august 2016
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]