Acte necesare infiintare Intreprindere Individuala (II)

Documentele necesare pentru inregistrarea la Registrul Comertului ca intreprindere individuala (II)  sunt:

 

– copie act de identitate ( buletin sau carte de identitate);

– documente care atesta pregatirea/experienta profesionala ( diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia, etc.);

– copie act de detinere a spatiului destinat sediului profesional ( contract de vanzare – cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, etc. );

– Acordul Asociatiei de Proprietari si a Vecinilor – daca este cazul;

– specimen de semnatura legalizat notarial.

 

 

Persoanele fizice titulare ale unei intreprinderi individuale au obligatia de a  inregistra si

de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.

 

Conditiile ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea de activitati economice ca persoana fizica titulara a unei intreprinderi individuale sunt:

 

-a implinit varsta de 18 ani;

-are calificarea – pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;

-sa aiba un sediu profesional;

-nu a fost condamnat penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

 

Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu unul dintre urmatoarele documente:

-diploma;

-certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;

-certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;

-certificatul de competenta profesionala;

-atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;

-atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;

-orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

 

Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca persoana fizica titulara a intreprinderii individuale sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat.

Dovada dreptului de folosinta se face cu: contract de vanzare – cumparare, certificat de mostenitor, contract de iinchiriere, contract de comodat.