Home » Acte firme » Acte necesare infiintare Intreprindere Individuala (II)

Acte necesare infiintare Intreprindere Individuala (II)

Documentele necesare pentru inregistrarea la Registrul Comertului ca intreprindere individuala (II)  sunt:

 

– copie act de identitate ( buletin sau carte de identitate);

– documente care atesta pregatirea/experienta profesionala ( diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia, etc.);

– copie act de detinere a spatiului destinat sediului profesional ( contract de vanzare – cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, etc. );

– Acordul Asociatiei de Proprietari si a Vecinilor – daca este cazul;

– specimen de semnatura legalizat notarial.

 

 

Persoanele fizice titulare ale unei intreprinderi individuale au obligatia de a  inregistra si

de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.

 

Conditiile ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea de activitati economice ca persoana fizica titulara a unei intreprinderi individuale sunt:

 

-a implinit varsta de 18 ani;

-are calificarea – pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;

-sa aiba un sediu profesional;

-nu a fost condamnat penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

 

Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu unul dintre urmatoarele documente:

-diploma;

-certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;

-certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;

-certificatul de competenta profesionala;

-atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;

-atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;

-orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

 

Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca persoana fizica titulara a intreprinderii individuale sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat.

Dovada dreptului de folosinta se face cu: contract de vanzare – cumparare, certificat de mostenitor, contract de iinchiriere, contract de comodat.

 

 

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]