Home » Acte firme » Acte necesare infiintare societate cu raspundere limitata (SRL)

Acte necesare infiintare societate cu raspundere limitata (SRL)

Pentru infiinatarea unei societati cu raspundere limitata (SRL) , sunt necesare urmatoarele documente:

– Rezervarea de denumire a societatii – acest document se elibereaza de catre Registrul Comertului;
– Copie B.I./C.I./Pasaport asociat(i);
– Copie B.I./C.I./Pasaport administrator(i);
– Copie Contract spatiu al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor);
– Actul Constitutiv (acest document poate fi redactat de catre un avocat);
– Contractul de Comodat sau Contractul de Inchiriere a spatiului unde va avea societatea sediul social;
– Acordul asociatie de propietari si a vecinilor, in cazul in care sediul social al societatii va fi intr-un apartament;
– Delaratiile de asociat sau asociat unic si administrator
– Specimenul de semnatura al administratorului;
– Capitalul social – cel putin 200 de lei, suma prevazuta de legea societatilor comerciale;
– Certificatul si Adeverinta privind Spatiul – cu destinatie de sediu social, aceste doua documente se vor elibera de catre Administratia Financiara din sectorul sau orasul unde societatea isi va avea sediul social.

Dosarul cu toate documentele mai sus mentionate se va depune la Registrul Comertului, urmand ca intr-un anumit termen sa vi se elibereze Certificatul Unic de Inregistrare (CUI-ul) si alte acte importante pentru societatea nou infiintata.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]