Acte necesare infiintarii Societati medicale cu personalitate juridica (srl)

Pentru infiintarea unei Societati medicale cu personalitate juridica (SRL) este necesara infiintarea unei Societati Comerciale cu obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale (Grupa de coduri CAEN 851) cu sau fara activitati conexe.

O alta conditie a infiintarii unei societati medicale este: administratorul sau cel putin o treime (1/3) din consiliul de administratie sa fie medici.

Dupa infiintarea Societatii medicale se poate trece la inregistrarea si obtinerea avizelor Colegiul Medicilor si Directia Sanatate Publica.

Acte necesare la Colegiul Medicilor

Pentru obtinerea certificatului de avizare sunt necesare urmatoarele documente:
1. Cererea reprezentantului legal al unitatii
2. Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, respectiv Certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori Hotararea judecatoreasca de infiintare sau Actul de acordare a personalitatii juridice. – copii
3. Actul constitutiv al societatii – copii
4. Hotararea statutara a organului de conducere, privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale pentru organizatiile si institutiile prevazute la art.16 din Ordonanta Guvernului nr.124/1998, republicata (organizatiile non-profit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si la casele de cult religios, legal constituite)
5. Dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetele medicale.
6. Declaratia prin care se atesta existenta dotarii minime corespunzatoare activitatilor si cabinetelor medicale infiintate
7. Regulamentul de organizare si functionare prin care sa se ateste independenta profesionala si dreptul de decizie al personalului medical
8. Fisele de atributie ale posturilor prin care sa se respecte competenta profesionala a fiecarei specialitati, ori competenta medicala si conditia prevazuta la punctul 7
9. Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii
10. Actului aditional ca SRL-ul are numai activitate medicala in doua exemplare, in cazul in care are mentionate, in statut, si alte activitati
11. Dovada ca administratorul societatii este medic sau 1/3 din membrii Consiliului de Administratie sunt medici (acest lucru trebuie prevazut in statut sau in actul aditional)
12. Autorizatiile de libera practica ale medicilor care lucreaza in societatea medicala, conform specialitatilor specificate in cerere
13. Taxa de avizare, care se achita la casieria Colegiul Medicilor pentru fiecare specialitate
14. Acordul asociatiei de locatari, daca spatiul se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente
15. Dovada platii cotizatiei, la zi, catre Colegiul Medicilor, a medicilor din societatea respectiva.
Toate documentele vor fi depuse in copii xerox.

Acte necesare la DSP

Certificatul plus documentele de mai jos servesc pentru inregistrarea unitatii medicale cu personalitate juridica la Directia de Sanatate Publica
1. Cerere de inregistrare tip ( modelul se gaseste la DSP)
2. Autorizatia de libera practica a medicului/medicilor
3. Dovada titlului de detinere a spatiului in care functioneaza unitatea medico-sanitara
4. Actele constitutive ale societatii ( statut)
5. Certificat de inmatriculare si cod fiscal
6. Dovada de la registrul comertului din care sa reiasa ca societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe ( cerere de mentiuni), vizata de CMB
7. Documente justificative care sa ateste ca administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor Consiliului de adminstratie sunt medici ( cerere de mentiuni sau statutul societatii, insotite de diploma de medic – copie)
8. Cod parafa medic ( medici)
9. Dosar cu sina
10. Acordul asociatiei de locatari daca spatiul se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente/proprietari

Cabinetele medicale se pot grupa sau asocia dupa cum urmeaza:

Cabinete medicale Individuale – vezi acte necesare

Cabinete medicale Grupate sau Asociate – vezi acte necesare

Societati Civile Medicale – vezi acte necesare

Cabinetele medicale mai pot fi:

Societati Medicale cu personalitate juridica (SRL) – vezi acte necesare

Pentru Fundatii, Asociatii, Culte Religioase si Lacase de cult – vezi acte necesare

 

One thought on “Acte necesare infiintarii Societati medicale cu personalitate juridica (srl)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


7 − = 1