Procedura adoptiei

Familia care doreste sa ia in adoptie un copil, trebuie sa depuna la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul de domiciliu, o cerere scrisa in vederea evaluarii conditiilor morale si materiale pentru a  obtine atestatul ca familie/persoana apta sa adopte un copil.

Urmeaza o perioada de evaluare si pregatire a familiei, efectuata de catre asistenti sociali.

Termenul de solutionare a cererii si de evaluare este de 60 zile.

In cadrul procesului de evaluare vor avea loc intalniri cu familia la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sau la domiciliul acesteia.

In urma evaluarii, asistentul social va intocmi un raport si va face o propunere cu privire la solutionarea cererii familiei. Propunerea va fi inaintata directorului general a DGSPC care va decide eliberarea atestatului ca familie apta sa adopte un copil, pentru familia solicitanta.

 

Acte necesare obtinerii atestatului ca familie/persoana sa adopte un copil:

 

1. Cererea de adoptie a solicitantilor (cerere care se face la DGASPC din judetul de domociliu)

2. Certificatul de nastere al solicitantilor – copie legalizata

3. Certificat de casatorie – copie legalizata

4. Certificat de deces – copie legalizata (daca este cazul)

5. Sentinta divort – copie legalizata (daca este cazul)

6. Caziere judiciare – originale (valabile 6 luni de la data inscrisa pe ele)

7. Adeverinta de venit – salariul sau alte venituri – originale

8. Certificate medicale tip (cu timbru fiscal), vizate de medicul de familie, cu semnatura si parafa fiecarui medic specialist: (rezultatele investigatiilor : pulmonar, VDRL, HIV, examen psihiatric) specificat pentru adoptie – originale

9. Caracterizari:

– de la ultimul loc de munca (minimum doua pentru fiecare persoana/membru al cuplului conjugal) – originale

– de la asociatia de locatari (unde este cazul) – original

–  de la alte persoane, minimum 2 pentru fiecare membru al cuplului – originale

10. Declaratie pe propria raspundere a persoanei/fiecarui membru al cuplului conjugal, data in fata notarului public, ca nu au fost decazuti din drepturile parintesti – original

11. Declaratie privind motivatia de a adopta si asteptarile persoanei/familiei in legatura cu varsta, sexul si situatia psihosociomedicala a copilului pe care doresc sa-l adopte – original

12. Caziere judiciare pentru persoana/persoanele cu care locuieste solicitantul – originale

13. Certificat medical eliberat de medicul de familie pentru fiecare din membrii familiei/persoanele care locuiesc impreuna cu solicitantii – original

14. Acte de identitate (certificat de nastere sau buletin de identitate) pentru fiecare membru al familiei/persoanele care locuiesc impreuna cu solicitantii – copii xerox

15. Titlul de proprietate sau alt titlu care sa ateste dreptul de folosinta a locuintei – copie legalizata

16. Buletin/Carte de identitate – copii xerox

17. O lista cu cateva persoane care pot da relatii despre cuplu (cu adresa si telefon, unde pot fi contactate)

 

Acte pentru persoanele cu care locuiesc solicitantii:

1.Acordul notarial ca sunt de acord cu adoptia

2.Cazier judiciar – original, in termenul de valabilitate (6 luni de la data emiterii mentionata pe el)

3.Certificat medical tip Ministerul Sanatatii cu semnatura si parafa fiecarui medic specialist (model tip)

4. Copie legalizata B.I/C.I

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.