Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de stare civila eliberate de autoritati straine

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate se transcriu în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Cererea de transcriere se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul certificatului/extrasului şi se face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată.

 

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare dintre cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

 

Cererea de transcriere a certificatelor de naştere privind persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, se va depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

 

Pentru cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani care au  domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară.

 

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale  de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii  au domicilii diferite, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul.

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere; cererea, însoţită de certificatul sau extrasul de căsătorie, în original, fotocopie şi traducere legalizată, se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere.

Persoanele care dobândesc cetăţenia română şi fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere permanentă vor adresa cererea de transcriere primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere.

 

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului care are obligaţia să dispună verificări şi la ultimul domiciliu al decedatului.

 

Cererile privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se transcriu cu aprobarea primarului  şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor  în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.

 

Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată a acestuia, precum şi, după caz, de următoarele documente:

a)    fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau  paşaportului, după caz;

b)    dovada cetăţeniei romane;

c)    declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;

d)    declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris, înscris sau reconstituit;

e) declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni romani sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care, în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

f)  alte documente justificative pentru completarea unor rubrici, dacă este cazul.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.