Home » Documente identitate si evidenta » Carte de identitate (buletin) » Acte necesare obtinere prima carte de identitate (buletin) la 14 ani

Acte necesare obtinere prima carte de identitate (buletin) la 14 ani

buletin

Eliberare prima carte de identitate

Pentru obtinerea primei carti de identitate (buletin), pentru persoanele ce implinesc varsta de 14 ani sunt necesare urmatoarere acte:

– CERERE TIP, pentru eliberare (de la ghiseu).

Cererea este semnată personal în faţa funcţionarului de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor SPCLEP, de minorul în cauză şi de către unul dintre părinţi, sau după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea Serviciului Public de Asistenţă Socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament;

– CERTIFICAT DE NAŞTEREoriginal şi copie ;

– ACTE DE IDENTITATE şi CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, ale părinţilor sau ale reprezentanţilor legali, în original şi copie;

– CERTIFICATE DE DECES ale părinţilor, sau SENTINŢA JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINŢARE definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul), original şi copie ;

– ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT (contract de vânzare cumpărare a locuinţei sau adeverinţă de rol) în original şi copie;

– DECLARAŢIE DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU ŞI COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE AL PROPRIETARULUI (când este cazul);

– Dovada achitare TAXĂ CONTRAVALOARE ACT DE IDENTITATE 7 lei (Primărie);

– TAXĂ TIMBRU FISCAL 1 leu, (Primărie) sau timbru fiscal. 

 

reguli si sactiuni prevazute pentru eliberarea si folosirea actelor de identitate si evidenta

 

 

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]