Acte necesare obtinere prima carte de identitate (buletin) la 14 ani

buletin

Eliberare prima carte de identitate

Pentru obtinerea primei carti de identitate (buletin), pentru persoanele ce implinesc varsta de 14 ani sunt necesare urmatoarere acte:

– CERERE TIP, pentru eliberare (de la ghiseu).

Cererea este semnată personal în faţa funcţionarului de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor SPCLEP, de minorul în cauză şi de către unul dintre părinţi, sau după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea Serviciului Public de Asistenţă Socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament;

– CERTIFICAT DE NAŞTEREoriginal şi copie ;

– ACTE DE IDENTITATE şi CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, ale părinţilor sau ale reprezentanţilor legali, în original şi copie;

– CERTIFICATE DE DECES ale părinţilor, sau SENTINŢA JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINŢARE definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul), original şi copie ;

– ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT (contract de vânzare cumpărare a locuinţei sau adeverinţă de rol) în original şi copie;

– DECLARAŢIE DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU ŞI COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE AL PROPRIETARULUI (când este cazul);

– Dovada achitare TAXĂ CONTRAVALOARE ACT DE IDENTITATE 7 lei (Primărie);

– TAXĂ TIMBRU FISCAL 1 leu, (Primărie) sau timbru fiscal. 

 

reguli si sactiuni prevazute pentru eliberarea si folosirea actelor de identitate si evidenta