Home » Documente identitate si evidenta » Carte de identitate (buletin) » Acte necesare resedinta (viza de flotant)

Acte necesare resedinta (viza de flotant)

Acordarea mentiunii de reşedinţă (viză de flotant)

ACORDAREA VIZEI DE REŞEDINŢĂ (Flotant) se fce în baya următoarelor acte:

– CEREREA TIP (de la ghişeu)

– ACT DE IDENTITATE (original şi copie);

– CERTIFICATUL DE NAŞTERE (original şi copie);

– CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE daca este cazul ( original şi copie);

– CERTIFICATE DE NAŞTERE pentru minorii sub 14 ani care însoţesc pe titular la locul de reşedinţă (original şi copie),

– ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA LOCUINŢEI UNDE SE SOLICITĂ REŞEDINŢA (original şi copie);

– CONTRACT DE ÎNCHIRIERE, COMODAT, SCHIMB, DONAŢIE, ÎNTRE PROPRIETAR ŞI CHIRIAŞ;

TAXĂ TIMBRU FISCAL 1 leu, (se plateste la Primărie) sau timbru fiscal

 

Acordarea vizei de resedinţă se face la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) al municipiului de care aparţine localitatea, în baza prezentării documentelor.

 

 

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]