Home » Documente identitate si evidenta » Carte de identitate (buletin) » Ce imi trebuie pentru preschimbare Carte de Identitate (buletin)

Ce imi trebuie pentru preschimbare Carte de Identitate (buletin)

buletin

          Eliberarea actului de identitate se face la Serviciul Public Comunitar             de   Evidenta a Persoanelor(SPCLEP) aflat in cadrul Primariei, in                    baza  prezentarii documentelor necesare

 

Eliberare o noua carte de identitate

pentru PRESCHIMBAREA ACTULUI DE IDENTITATE sau ELIBERAREA UNUI NOU ACT ca urmare a pierderii, distrugerii, deteriorarii sau furtului iti sunt necesare urmatoarele acte: 

 • CERERE TIP, PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE
 • ACTUL DE IDENTITATE, când este cazul, original (şi copie în cazul cărţii de identitate)– CARTEA DE ALEGĂTOR (când este cazul);
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE (original şi copie);
 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE( original şi copie);
 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE pentru copiii sub 14 ani care însoţesc pe titular la noul domiciliu (original şi copie);
 • CERTIFICATUL DE DECES al celuilalt soţ, sau SENTINŢA JUDECĂTOREASCĂ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul (original şi copie);
 • DOCUMENTE CU CARE SE FACE DOVADA SCHIMBĂRII DATELOR DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul (original şi copie);
 • ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT (contract de vânzare cumpărare a locuinţei sau adeverinţă de rol) în original şi copie
 • DECLARAŢIE DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU
 • COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE AL PROPRIETARULUI (când este cazul);

– TAXĂ CONTRAVALOARE ACT DE IDENTITATE (se plateste la Primărie)

– TAXĂ TIMBRU FISCAL 1 leu, respectiv 4 lei în cazul pierderii, distrugerii, deteriorării, furtului cartii de identitate (la Primărie sau timbru fiscal).

[relatedPosts]

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]