Home » Documente identitate si evidenta » Carte de identitate (buletin) » Acte necesare pentru stabilirea domiciliului din strainatate in Romania?

Acte necesare pentru stabilirea domiciliului din strainatate in Romania?

Zemanta Related Posts ThumbnailStabilirea domiciliului din strainatate in Romania
Pentru ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE Romanesti pentru cetatenii romani care solicita stabilirea domiciliului din strainatate in Romania sunt necesare urmatoarere acte:
Eliberarea actului de identitate se face la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor(SPCLEP) al orasului de care apartine domiciliul, in baza prezentarii urmatoarelor documente:

CERERE TIP;

– PAŞAPORTUL ROMÂNESC, toate filele, original şi copie;

– CERTIFICATUL DE NAŞTERE (original şi copie);

– CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ( original şi copie);

– CERTIFICATELE DE NAŞTERE pentru copiii sub 14 ani care însoţesc pe titular la noul domiciliu (original şi copie);

– CERTIFICATUL DE DECES al celuilalt soţ, sau SENTINŢA JUDECĂTOREASCĂ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul (original şi copie);

– DOCUMENTE CU CARE SE FACE DOVADA SCHIMBĂRII DATELOR DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul (original şi copie);

– ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT (contract de vânzare cumpărare a locuinţei sau certificat de rol) în original şi copie:

– DECLARAŢIE DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU ŞI COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE AL PROPRIETARULUI (când este cazul);

TAXĂ CONTRAVALOARE ACT DE IDENTITATE (Primăria de care apartine domiciliul)

TAXĂ TIMBRU FISCAL 1 leu, respectiv taxa în cazul pierderii, distrugerii, deteriorării, furtului cartii de identitate (la Primăria de care apartine domiciliul) sau timbru fiscal.

reguli si sactiuni prevazute pentru eliberarea si folosirea actelor de identitate si evidenta

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]