Home » Documente identitate si evidenta » Carte de identitate (buletin) » Ce trebuie sa faci pentru eliberare Carte de identitate (buletin)

Ce trebuie sa faci pentru eliberare Carte de identitate (buletin)

Zemanta Related Posts ThumbnailCartea de identitate este un act ce certifica domiciliul unei persoane, persoană ce potrivit legii din Romania are un singur domiciliu de identitate. O persoana are dreptul la mai multe reşedinţe. Resedinta reprezinta o alta adresa decat cea de domiciliu. Cetatenia romana si domiciliul unei persoane în România sunt dovedite prin cartea de identitate. Cartea de identitate poate inlocui Pasaportul, si poate fi folosita ca documet de călătorie valabil doar în comunitatea europeană.

O persoana ce isi stabileste domiciliul în străinătate, nu mai are nevoie de carte de identitate ea ne fiind eliberata, persoana neputând avea două domicilii de identitate. Noul domiciliu va fi trecut in pagina 3 a pasaportului, iar cartea de identitate declarata nula. In acest caz atestarea domiciliului se face prin paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în care este înscrisa menţiunea de domiciliu în ţara respectivă.

 

Acte necesare eliberare acte identitate si evidenta
Eliberarea actelor de identitate (carte de identitate, etc.) si evidenta (certificate: nastere, casatorie, deces si altele) se face de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din orasul de care apartine localitatea de resedinta a persoanei titular a actului ce urmeaza a se intocmiOrice eliberare Act de Identitate (carte de identitate) se face in baza actelor necesare si a platii taxelor aferente:

 • Taxa Contravaloare Act de Indentitate – se plateste la Primarie;
 • Taxa timbru fiscal – poate fi timbru fiscal sau se plateste la Primarie

Notă:

cererea tip pentru eliberarea actului de identitate se înmânează la ghişeu şi după completare se semnează de titular în faţa funcţionarului;

în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii se va prezenta un alt act cu fotografie aflat în termen de valabilitate (carte alegător, paşaport, permis conducere, livret militar, legitimaţie de serviciu, diplomă, etc.);

în cazul furtului se va prezenta dovadă de la poliţie cu numărul de înregistrare a dosarului precum şi un alt act cu fotografie (carte alegător, paşaport, permis conducere, livret militar, legitimaţie de serviciu, diplomă, etc.);

pentru minorii a căror părinţi nu au acelaşi domiciliu este necesară declaraţia acestora privind stabilirea domiciliului minorului.

pentru minorii a căror părinţi sunt divorţaţi este obligatoriu a se prezenta sentinţa judecătorească de încredinţare rămasă definitivă şi irevocabilă;

PRECIZĂRI PRIVIND DOCUMENTELE CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT ASIGURAT:

 1. CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE transcris în registrul de transcripţiuni imobiliare;
 2. CONTRACT DE ÎNCHIRIERE SAU SUBÎNCHIRIERE, având solicitantul ca titular;
 3. TITLU DE PROPRIETATE sau orice alt document echivalent emis de o autoritate competentă;
 4. UNUL DIN ACTELE PREVĂZUTE LA PCT. 1,2,3 având ca titular soţul (soţia), părinţii sau copiii solicitantului, însoţite de ACTELE DE STARE CIVILĂ prin care se dovedeşte raportul de rudenie;
 5. CERTIFICAT DE MOŞTENITOR, însoţit de declaraţiile de primire în spaţiu din partea celorlalţi moştenitori, semnate în prezenţa lucrătorului de la Biroul de Evidenţă Informatizată a Persoanei.
 6. HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ rămasă definitivă, prin care s-a atribuit spaţiu de locuit solicitantului.
 7. ADEVERINŢĂ DE ROL, eliberată de primăria localităţii unde se solicită stabilirea domiciliului.
 

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]