Zemanta Related Posts ThumbnailCartea de identitate este un act ce certifica domiciliul unei persoane, persoană ce potrivit legii din Romania are un singur domiciliu de identitate. O persoana are dreptul la mai multe reşedinţe. Resedinta reprezinta o alta adresa decat cea de domiciliu. Cetatenia romana si domiciliul unei persoane în România sunt dovedite prin cartea de identitate. Cartea de identitate poate inlocui Pasaportul, si poate fi folosita ca documet de călătorie valabil doar în comunitatea europeană.

O persoana ce isi stabileste domiciliul în străinătate, nu mai are nevoie de carte de identitate ea ne fiind eliberata, persoana neputând avea două domicilii de identitate. Noul domiciliu va fi trecut in pagina 3 a pasaportului, iar cartea de identitate declarata nula. In acest caz atestarea domiciliului se face prin paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în care este înscrisa menţiunea de domiciliu în ţara respectivă.

 

Acte necesare eliberare acte identitate si evidenta
Eliberarea actelor de identitate (carte de identitate, etc.) si evidenta (certificate: nastere, casatorie, deces si altele) se face de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din orasul de care apartine localitatea de resedinta a persoanei titular a actului ce urmeaza a se intocmiOrice eliberare Act de Identitate (carte de identitate) se face in baza actelor necesare si a platii taxelor aferente:

  • Taxa Contravaloare Act de Indentitate – se plateste la Primarie;
  • Taxa timbru fiscal – poate fi timbru fiscal sau se plateste la Primarie

Notă:

cererea tip pentru eliberarea actului de identitate se înmânează la ghişeu şi după completare se semnează de titular în faţa funcţionarului;

în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii se va prezenta un alt act cu fotografie aflat în termen de valabilitate (carte alegător, paşaport, permis conducere, livret militar, legitimaţie de serviciu, diplomă, etc.);

în cazul furtului se va prezenta dovadă de la poliţie cu numărul de înregistrare a dosarului precum şi un alt act cu fotografie (carte alegător, paşaport, permis conducere, livret militar, legitimaţie de serviciu, diplomă, etc.);

pentru minorii a căror părinţi nu au acelaşi domiciliu este necesară declaraţia acestora privind stabilirea domiciliului minorului.

pentru minorii a căror părinţi sunt divorţaţi este obligatoriu a se prezenta sentinţa judecătorească de încredinţare rămasă definitivă şi irevocabilă;

PRECIZĂRI PRIVIND DOCUMENTELE CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT ASIGURAT:

  1. CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE transcris în registrul de transcripţiuni imobiliare;
  2. CONTRACT DE ÎNCHIRIERE SAU SUBÎNCHIRIERE, având solicitantul ca titular;
  3. TITLU DE PROPRIETATE sau orice alt document echivalent emis de o autoritate competentă;
  4. UNUL DIN ACTELE PREVĂZUTE LA PCT. 1,2,3 având ca titular soţul (soţia), părinţii sau copiii solicitantului, însoţite de ACTELE DE STARE CIVILĂ prin care se dovedeşte raportul de rudenie;
  5. CERTIFICAT DE MOŞTENITOR, însoţit de declaraţiile de primire în spaţiu din partea celorlalţi moştenitori, semnate în prezenţa lucrătorului de la Biroul de Evidenţă Informatizată a Persoanei.
  6. HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ rămasă definitivă, prin care s-a atribuit spaţiu de locuit solicitantului.
  7. ADEVERINŢĂ DE ROL, eliberată de primăria localităţii unde se solicită stabilirea domiciliului.