Actul de deces  (Certificatul de deces) se intocmeste la primaria municipiului, orasului sau comunei in a caror raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul.

Certificatul de deces se elibereaza in urma  declararii decesului.

Declaratia de deces se face verbal,  de catre membrii familiei decedatului,  in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei.

In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini,  administratorul imobilului,  medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul.

Declarantul va depune urmatoarele acte:

-Certificatul medical constatator al decesului, intocmit si semnat de medicul sau cadrul sanitar care a facut constatarea, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;

-Actul de identitate al celui decedat;

-Livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz,  pentru persoanele supuse obligatiilor militare;

-Actul de identitate al persoanei care declara decesul.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.