Pentru obtinerea pasaportului simplu electronic pentru persoanele minore cu domiciliul in Romania care au implinit 14 ani, sunt necesare urmatoarele documente:

  • carte de identitate  – original. In cazul in care se prezinta o carte de identitate model nou (fara prenumele parintilor) sau o carte de identitate provizorie, este nevoie de certificatul de nastere – original;
  • declaratiile de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii); In situatia prezentarii doar a declaratiei unuia dintre parinti, cererea trebuie sa fie insotita si de:
    • hotarare judecătoreasca de incredintare a minorului sau de suplinire a acordului celuilalt parinte, ambele ramase definitive şi irevocabile;
    • actul de deces al celuilalt parinte sau
    • documentele emise de institutia care organizeaza studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativa romana cu competente in domeniu sau, dupa caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicala romana, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical – original;
  • dovada achitare taxe pentru emiterea pasaportului – original;
  • pasaportul anterior al minorului, in original, daca este cazul.

RIDICAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Pasaportul simplu electronic poate fi ridicat de la serviciul public comunitar sau, dupa caz, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana imputernicita de acesta/aceasta printr-o procura speciala care respecta conditiile prevazute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005  privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

– in momentul preluarii cererii, solicitantul va trebui sa mentioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple ori misiunea diplomatica sau oficiul consular de unde doreste sa ridice pasaportul.

TERMENUL DE ELIBERARE A PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Cererea de eliberare a pasaportului simplu electronic are un termen de solutionare ce nu poate depasi:
– 30 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in tara;
– 90 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in strainatate.

NOTA: s-a reuşit reducerea termenului de eliberare la 14 zile calendaristice pentru cererile depuse in tara.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.