Home » Documente identitate si evidenta » Pasapoarte » Acte necesare obtinere pasaport pentru minori sub 14 ani

Acte necesare obtinere pasaport pentru minori sub 14 ani

Pentru obtinerea pasaportului simplu electronic pentru persoanele minore cu domiciliul in Romania care nu au implinit 14 ani, sunt necesare urmatoarele documente:

 • certificat de nastere – original;
 • document(e) de identitate parinti sau al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite – original;
 • dovada achitare taxe pentru emitere pasaport – original;
 • dupa caz, procura speciala sau declaratie de acord de la celalalt parinte – original;
 • dupa caz, hotarare judecatoreasca de incredintare a minorului, definitiva si irevocabila – original;
 • dupa caz, hotarare judecatoreasca prin care instanata a suplinit acordul celuilalt parinte, definitiva si irevocabila – original;
 • dupa caz, pentru cererile formulate de parintele supravietuitor sau persoana imputernicita de acesta, actul de deces al celuilalt parinte – original;
 • documentele emise de institutia care organizeaza studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativa romana cu competente in domeniu sau, dupa caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicala romana, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de parintele prevazut la art. 7 alin. 1 lit. e) din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificarile si completatarile ulterioare ori pentru cele formulate de persoana imputernicita de acesta, potrivit art. 7 alin. 1 lit. h) din acelasi act normativ – original;
 • pasaportul anterior al minorului, daca este cazul.

NOTA:

 • la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
 •  documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana imputernicita;
 • la depunerea cererii, minorului i se preiau amprente digitale si imaginea faciala (minorii cu varsta sub 6 ani sunt exceptati de la obligatia de furnizare a impresiunilor digitale);
 • Declaratiile sau dupa caz procurile speciale autentificate de autoritatile straine vor fi insotite de o traducere legalizata si trebuie sa indeplineasca  urmatoarele  pentru a putea fi utilizate in fata autoritatilor straine

– documentele eliberate de autoritatile statelor semnatare ale Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 aprobata prin Legea nr. 52/2000 cu modificarile ulterioare, se apostileaza; 
–  documentele eliberate de autoritatile statelor cu care Romania a incheiat tratate de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice alta formalitate, potrivit prevederilor cuprinse in tratatele respective;
–  documentele care nu se incadreaza in categoriile prevazute mai sus se supralegalizeaza in conditiile prevazute de 62 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

 • Hotararile judecatoresti pronuntate in strainatate trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru recunoastere si punere in executare

 

RIDICAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Pasaportul simplu electronic poate fi ridicat de la serviciul public comunitar sau, dupa caz, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana imputernicita de acesta/aceasta printr-o procura speciala care respecta conditiile prevazute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005  privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

– in momentul preluarii cererii, solicitantul va trebui sa mentioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple ori misiunea diplomatica sau oficiul consular de unde doreste sa ridice pasaportul.

TERMENUL DE ELIBERARE A PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Cererea de eliberare a pasaportului simplu electronic are un termen de solutionare ce nu poate depasi:
– 30 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in tara;
– 90 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in strainatate.

NOTA: s-a reuşit reducerea termenului de eliberare la 14 zile calendaristice pentru cererile depuse in tara.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


9 − 6 =

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]