Pentru obtinerea pasaportului simplu electronic pentru persoanele minore cu domiciliul in Romania care nu au implinit 14 ani, sunt necesare urmatoarele documente:

 • certificat de nastere – original;
 • document(e) de identitate parinti sau al unuia dintre parinti, al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite – original;
 • dovada achitare taxe pentru emitere pasaport – original;
 • dupa caz, procura speciala sau declaratie de acord de la celalalt parinte – original;
 • dupa caz, hotarare judecatoreasca de incredintare a minorului, definitiva si irevocabila – original;
 • dupa caz, hotarare judecatoreasca prin care instanata a suplinit acordul celuilalt parinte, definitiva si irevocabila – original;
 • dupa caz, pentru cererile formulate de parintele supravietuitor sau persoana imputernicita de acesta, actul de deces al celuilalt parinte – original;
 • documentele emise de institutia care organizeaza studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativa romana cu competente in domeniu sau, dupa caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicala romana, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de parintele prevazut la art. 7 alin. 1 lit. e) din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificarile si completatarile ulterioare ori pentru cele formulate de persoana imputernicita de acesta, potrivit art. 7 alin. 1 lit. h) din acelasi act normativ – original;
 • pasaportul anterior al minorului, daca este cazul.

NOTA:

 • la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
 •  documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana imputernicita;
 • la depunerea cererii, minorului i se preiau amprente digitale si imaginea faciala (minorii cu varsta sub 6 ani sunt exceptati de la obligatia de furnizare a impresiunilor digitale);
 • Declaratiile sau dupa caz procurile speciale autentificate de autoritatile straine vor fi insotite de o traducere legalizata si trebuie sa indeplineasca  urmatoarele  pentru a putea fi utilizate in fata autoritatilor straine

– documentele eliberate de autoritatile statelor semnatare ale Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 aprobata prin Legea nr. 52/2000 cu modificarile ulterioare, se apostileaza; 
–  documentele eliberate de autoritatile statelor cu care Romania a incheiat tratate de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice alta formalitate, potrivit prevederilor cuprinse in tratatele respective;
–  documentele care nu se incadreaza in categoriile prevazute mai sus se supralegalizeaza in conditiile prevazute de 62 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

 • Hotararile judecatoresti pronuntate in strainatate trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru recunoastere si punere in executare

 

RIDICAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Pasaportul simplu electronic poate fi ridicat de la serviciul public comunitar sau, dupa caz, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana imputernicita de acesta/aceasta printr-o procura speciala care respecta conditiile prevazute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005  privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

– in momentul preluarii cererii, solicitantul va trebui sa mentioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple ori misiunea diplomatica sau oficiul consular de unde doreste sa ridice pasaportul.

TERMENUL DE ELIBERARE A PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Cererea de eliberare a pasaportului simplu electronic are un termen de solutionare ce nu poate depasi:
– 30 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in tara;
– 90 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in strainatate.

NOTA: s-a reuşit reducerea termenului de eliberare la 14 zile calendaristice pentru cererile depuse in tara.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


9 × = 45