Acte necesare obtinere pasaport simplu electronic

Pentru obtinerea pasaportului simplu electronic pentru persoanele majore cu domiciliul in Romania, sunt necesare urmatoarele acte:

  • carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletinul de identitate, in termen de valabilitate, in original. In cazul in care se prezinta cartea de identitate provizorie este nevoie si de certificatul de nastere, in original;
  • dovada de achitare a taxelor pentru emiterea pasaportului (la CEC), in original;
  • pasaportul anterior, in original, daca este cazul.

 NOTA: 
– actele se  depun personal, de catre solicitanti;
– la depunerea cererii, solicitantului, pe langa fotografie, i se preiau amprente digitale (sunt exceptate de la obligatia de furnizare a amprentelor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibila).

RIDICAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Pasaportul simplu electronic poate fi ridicat de la serviciul public comunitar sau, dupa caz, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana imputernicita de acesta/aceasta printr-o procura speciala care respecta conditiile prevazute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005  privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

– in momentul preluarii cererii, solicitantul va trebui sa mentioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple ori misiunea diplomatica sau oficiul consular de unde doreste sa ridice pasaportul.

TERMENUL DE ELIBERARE A PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Cererea de eliberare a pasaportului simplu electronic are un termen de solutionare ce nu poate depasi:
– 30 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in tara;
– 90 de zile lucratoare, in cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse in strainatate.

NOTA: s-a reuşit reducerea termenului de eliberare la 14 zile calendaristice pentru cererile depuse in tara.