verighete

 

Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.

 

Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:

-Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
-Actul de identitate;
-Certificatul de nastere, in original si copie;
-Certificatul medical privind starea sanatatii, care este valabil 14 zile de la data emiterii;
-Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.

În cazul casatoriei cu un cetatean strain exista 3 situatii:

1.- Când cetateanul strain provine dintr-un stat ce are acreditata pe teritorul României misiune diplomatica sau oficiu consular este necesara o dovada eliberata ori autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular din care sa rezulte ca acesta îndeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru încheierea casatoriei în România;
2.- Când cetateanul strain provine dintr-un stat cu care România a încheiat tratat bilateral de asistenta, va prezenta documente eliberate de autoritatile competente din tara sa;
3.- Când cetateanul strain sau apatrid apartine unui stat ce nu are pe teritoriul României misiune diplomatica sau oficiu consular , va prezenta o declaratie data pe proprie raspundere, autentificata de un notar public roman, din care sa rezulte ca nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala.