Home » Documente identitate si evidenta » Stare civila » Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila)

Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila)

verighete

 

Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.

 

Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:

-Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
-Actul de identitate;
-Certificatul de nastere, in original si copie;
-Certificatul medical privind starea sanatatii, care este valabil 14 zile de la data emiterii;
-Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.

În cazul casatoriei cu un cetatean strain exista 3 situatii:

1.- Când cetateanul strain provine dintr-un stat ce are acreditata pe teritorul României misiune diplomatica sau oficiu consular este necesara o dovada eliberata ori autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular din care sa rezulte ca acesta îndeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru încheierea casatoriei în România;
2.- Când cetateanul strain provine dintr-un stat cu care România a încheiat tratat bilateral de asistenta, va prezenta documente eliberate de autoritatile competente din tara sa;
3.- Când cetateanul strain sau apatrid apartine unui stat ce nu are pe teritoriul României misiune diplomatica sau oficiu consular , va prezenta o declaratie data pe proprie raspundere, autentificata de un notar public roman, din care sa rezulte ca nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]