Divorţul reprezintă o procedură de desfacere a căsătoriei în mod legal, atunci cînd, continuarea acesteia a devenit imposibilă din motive temeinice, pentru cel (cei) care cere (cer) desfacerea casatoriei.

Căsătoria poate fi desfăcută prin două modalităţi:

•           administrativă – la oficiile stare civilă, în baza declaraţiei comune a soţilor sau a cererii unuia dintre soţi;

•           judecătorească – la instanţa judecătorească, dacă soţii au copii minori comuni sau există litigii privind partajul averii ori întreţinerea soţului inapt de muncă.

 

În cazul în care unul din soţi nu are posibilitate de a se prezenta personal la oficiul stare civilă, în vederea depunerii declaraţiei comune, manifestarea lui de voinţă poate fi expusă într-o declaraţie separată, semnătura căruia va fi autentificată în modul stabilit de legislaţie.

 

Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei. Absenţa nemotivată a unuia dintre soţi la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei.

 

Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

 

La depunea declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 

.           cerere privind desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei comune a soţilor;

•           actele de identitate;

•           certificatul de căsătorie;

•           declaraţia pe proprie răspundere că nu au copii minori comuni;

•           confirmarea achitării taxei de stat  (se prezintă în ziua înregistrării divorţului);

•           confirmarea achitării serviciilor prestate de oficiu stare civilă.

 

Declaraţia comună a soţilor privind desfacerea căsătoriei se depune la Oficiul stare civilă

 

•           în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi;

•           la care a fost înregistrat actul de căsătorie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.