Documentele necesare activarii unui contract Telekom Romania Mobil pentru PERSOANA FIZICA sunt:

Document de identitate:
– Cetatean roman – BI/CI
– Cetatean strain – Pasaport, Document de identitate pentru cetatenii din UE, Permis de sedere, Permis de munca valabil.
Document de spatiu in original sau Factura de utilitati din ultima luna (telefonie fixa, curent electric, gaze, apa).

Documentele necesare pentru o PERSOANA JURIDICA sunt diferite in functie de tipul acesteia. Documentele pentru companie sunt in functie de persoana care o reprezinta, astfel:

Reprezentant legal:
– Certificat de inregistrare la Registrul Comertului
– Statut si Contract de societate / Act Constitutiv / Certificat Constatator
– Document de indentitate pentru cetatean roman: Buletin / Carte de Identitate
– Document de indentitate pentru cetatean strain: Pasaport / Carte de Identitate pentru cetatean strain dintr-o tara membra U.E./ Permis de sedere/ Permis de munca
– Stampila societatii
– Act aditional – se solicita in cazul in care au intervenit modificari in actele societatii, ce privesc: reprezentantul legal, denumirea firmei, sediul social, capitalul social, cesiuni actiuni/parti sociale, administrator, etc.

Imputernicit:
– Certificat de inregistrare la Registrul Comertului
– Statut si Contract de societate / Act Constitutiv / Certificat Constatator
– Document de indentitate pentru cetatean roman: Buletin / Carte de Identitate
– Document de indentitate pentru cetatean strain: Pasaport / Carte de Identitate pentru cetatean strain dintr-o tara membra U.E./ Permis de sedere/ Permis de munca
– Imputernicire cu antetul si stampila societatii
– Stampila societatii
– Act aditional – se solicita in cazul in care au intervenit modificari in actele societatii, ce privesc: reprezentantul legal, denumirea firmei, sediul social, capitalul social, cesiuni actiuni/parti sociale, administrator, etc

Persoane Fizice Autorizate:
– Autorizatie de functionare
– Buletin / Carte de Identitate
– Certificat de inregistrare la Registrul Comertului
– Document de spatiu
– Stampila societatii

Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata, duplicate ale documentelor originale emise de aceleasi autoritati emitente.