Home » Acte utilitati » Acte necesare contract furnizare gaz

Acte necesare contract furnizare gaz

Pentru a beneficia de gazele naturale, trebuie să vă racordaţi instalaţia de utilizare la reţeaua de distribuţie si să încheiaţi un contract de furnizare.
Conform Legii nr.463/2001, furnizarea gazelor naturale se poate face doar în baza de Contracte de furnizare valabile, semnate de către furnizor si consumator.
Contractul reprezinta conventia scrisa intre Gaz Sud si client in baza careia se presteaza serviciul de furnizare gaze naturale si garanteaza respectarea drepturilor si obligatiilor partilor.
Furnizarea se face in baza unui program de consum stabilit intre parti.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de branşament sunt:

• cerere de acces la sistemul de distribuţie;
• acordul de acces la sistemul de distribuţie;
• cererea de racordare la sistemul de distribuţie;
• act de proprietate al locului de consum;
• contractul de închiriere şi acordul expres al proprietarului (în cazul imobilelor închiriate);
• act de identitate;
• date de înmatriculare a societăţii (pentru persoane juridice).

Documentele necesare pentru încheierea contractului de instalaţie de utilizare sunt:
• act de identitate;
• date de înmatriculare a societăţii (pentru persoane juridice);
• act de proprietate al locului de consum;
• contractul de închiriere şi acordul expres al proprietarului (în cazul imobilelor închiriate);
• schiţa imobilului scara 1:500 (2 exemplare).

Acte necesare persoanelor fizice:

• Copie a actului de identitate;
• Copie a actului de proprietate sau închiriere;
• Acordul proprietarului, după caz;
• Acordul investitorilor iniţiali;
• Acordul asociaţiei de proprietari/ locatari, după caz.

Acte necesare persoanelor juridice:

• Copie a certificatului de înmatriculare;
• Copie a actului de proprietate sau închiriere;
• Acordul proprietarului, după caz;
• Acordul investitorilor iniţiali;
• Acordul asociaţiei de proprietari/ locatari.

Acte necesare asociaţiilor de locatari/ proprietari:

• Copie a actului de constituire a asociaţiei;
• Schema imobilului.

Cererea pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale impreuna cu documentele necesare, se depun la punctul de lucru cel mai apropiat de dumneavoastra.

Daca pe strada dvs. nu exista conducta de gaze, dar investitia pentru realizarea unei conducte este rentabil din punct de vedere economic, furnizorul de gaz va suporta costurile lucrarilor. In caz contrar, conducta poate fi realizata in parteneriat, cofinantarea lucrarii de catre dumneavoastra.

Pentru realizarea instalatiei de racordare trebuie semnat un contract de racordare si sa achitati integral contravaloare lucrarii.
Pentru realizarea instalatiei de utilizare (instalatia de interior) trebuie semnat un contract si achitat minim 30% din contravaloarea lucrarii. Diferenta poate fi achitata la terminarea lucrarii sau in maxim 6 rate lunare egale.

Lucrarile de executie a bransamentului vor fi efectuate de catre furnozorul de gaz si dureaza maxim 60 de zile.
Lucrarile la instalatia de utilizare vor fi realizate de catre furnizorul de gaz si dureaza maxim 60 de zile. Tariful include atat manopera si materialele necesare, cat si intocmirea documentatiei necesare si avizarea proiectului.
Pentru instalarea unei centrale termice si realizarea instalatiei termice trebuie sa contactati o firma care detine autorizarea ISCIR.

Punerea in functiune a instalatiei va avea loc dupa finalizarea lucrarilor de racord si instalatie de utilizare si semnarea unui contract de furnizare de gaze naturale,urmand ca, furnizorul de gaz sa instaleze contorul de gaze.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]