Acte necesare contract furnizare gaz

Pentru a beneficia de gazele naturale, trebuie să vă racordaţi instalaţia de utilizare la reţeaua de distribuţie si să încheiaţi un contract de furnizare.
Conform Legii nr.463/2001, furnizarea gazelor naturale se poate face doar în baza de Contracte de furnizare valabile, semnate de către furnizor si consumator.
Contractul reprezinta conventia scrisa intre Gaz Sud si client in baza careia se presteaza serviciul de furnizare gaze naturale si garanteaza respectarea drepturilor si obligatiilor partilor.
Furnizarea se face in baza unui program de consum stabilit intre parti.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de branşament sunt:

• cerere de acces la sistemul de distribuţie;
• acordul de acces la sistemul de distribuţie;
• cererea de racordare la sistemul de distribuţie;
• act de proprietate al locului de consum;
• contractul de închiriere şi acordul expres al proprietarului (în cazul imobilelor închiriate);
• act de identitate;
• date de înmatriculare a societăţii (pentru persoane juridice).

Documentele necesare pentru încheierea contractului de instalaţie de utilizare sunt:
• act de identitate;
• date de înmatriculare a societăţii (pentru persoane juridice);
• act de proprietate al locului de consum;
• contractul de închiriere şi acordul expres al proprietarului (în cazul imobilelor închiriate);
• schiţa imobilului scara 1:500 (2 exemplare).

Acte necesare persoanelor fizice:

• Copie a actului de identitate;
• Copie a actului de proprietate sau închiriere;
• Acordul proprietarului, după caz;
• Acordul investitorilor iniţiali;
• Acordul asociaţiei de proprietari/ locatari, după caz.

Acte necesare persoanelor juridice:

• Copie a certificatului de înmatriculare;
• Copie a actului de proprietate sau închiriere;
• Acordul proprietarului, după caz;
• Acordul investitorilor iniţiali;
• Acordul asociaţiei de proprietari/ locatari.

Acte necesare asociaţiilor de locatari/ proprietari:

• Copie a actului de constituire a asociaţiei;
• Schema imobilului.

Cererea pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale impreuna cu documentele necesare, se depun la punctul de lucru cel mai apropiat de dumneavoastra.

Daca pe strada dvs. nu exista conducta de gaze, dar investitia pentru realizarea unei conducte este rentabil din punct de vedere economic, furnizorul de gaz va suporta costurile lucrarilor. In caz contrar, conducta poate fi realizata in parteneriat, cofinantarea lucrarii de catre dumneavoastra.

Pentru realizarea instalatiei de racordare trebuie semnat un contract de racordare si sa achitati integral contravaloare lucrarii.
Pentru realizarea instalatiei de utilizare (instalatia de interior) trebuie semnat un contract si achitat minim 30% din contravaloarea lucrarii. Diferenta poate fi achitata la terminarea lucrarii sau in maxim 6 rate lunare egale.

Lucrarile de executie a bransamentului vor fi efectuate de catre furnozorul de gaz si dureaza maxim 60 de zile.
Lucrarile la instalatia de utilizare vor fi realizate de catre furnizorul de gaz si dureaza maxim 60 de zile. Tariful include atat manopera si materialele necesare, cat si intocmirea documentatiei necesare si avizarea proiectului.
Pentru instalarea unei centrale termice si realizarea instalatiei termice trebuie sa contactati o firma care detine autorizarea ISCIR.

Punerea in functiune a instalatiei va avea loc dupa finalizarea lucrarilor de racord si instalatie de utilizare si semnarea unui contract de furnizare de gaze naturale,urmand ca, furnizorul de gaz sa instaleze contorul de gaze.