Home » Ajutoare sociale » Ajutor de somaj » Acte necesare obtinerii indemnizatiei de somaj pentru persoane provenite din campul muncii

Acte necesare obtinerii indemnizatiei de somaj pentru persoane provenite din campul muncii

In cazul persoanelor provenite din munca, pentru a obtine indemnizatia de somaj, dosarul trebuie sa contina urmatoarele documente:

• Actul de identitate : original si copie
• Actele de studii si de calificare : original si copie
• Certificat de nastere : original si copie
• Certificat de casatorie : original si copie
• Adeverinta medicala : Apt de munca
• Acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate mai mici decat indemnizatia de somaj
• Carnetul de munca : original si copie
• Adeverinta de la ultima unitate din care sa rezulte data si motivul incetarii contractului de munca
• Adeverinta de la angajator cu dovada platii contributiei la somaj aferente ultimelor 12 luni

Dosarul pentru primirea indemnizatiei de somaj se depune la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), unde solicitantul isi are domiciliul.

RSS Ultimele revizuiri

  • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 august 2016
      Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
  • Acte necesare inscriere liceu 31 august 2016
      Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
  • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 august 2016
                                       DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
  • Acte necesare pentru cazare camin 31 august 2016
    ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
  • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 august 2016
                   Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]