Acte necesare obtinerii indemnizatiei de somaj pentru persoane provenite din campul muncii

In cazul persoanelor provenite din munca, pentru a obtine indemnizatia de somaj, dosarul trebuie sa contina urmatoarele documente:

• Actul de identitate : original si copie
• Actele de studii si de calificare : original si copie
• Certificat de nastere : original si copie
• Certificat de casatorie : original si copie
• Adeverinta medicala : Apt de munca
• Acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate mai mici decat indemnizatia de somaj
• Carnetul de munca : original si copie
• Adeverinta de la ultima unitate din care sa rezulte data si motivul incetarii contractului de munca
• Adeverinta de la angajator cu dovada platii contributiei la somaj aferente ultimelor 12 luni

Dosarul pentru primirea indemnizatiei de somaj se depune la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), unde solicitantul isi are domiciliul.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.