Home » Ajutoare sociale » Pensionari » Acte necesare dosar pensionare

Acte necesare dosar pensionare

Cererea de pensionare, insotita de actele prin care se dovedeste indeplinirea cumulativ a conditiilor prevazute de lege, se depune incepand cu data indeplinirii acestor conditii, la Casa teritoriala de pensii competenta, in a carei raza domiciliaza persoana care solicita pensionarea.

 

Dosarul de pensionare va contine:

 

1) Cerere tip pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta. Acest formular se poate obtine direct de la Casa de Pensii.

 

2) Carnetul de munca, depus in original si insotit de copie si alte documente care dovedesc vechimea in munca.

Vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se probeaza cu carnetul de munca, potrivit actualei legi a pensiilor 263/2010.

Pentru substituirea carnetului de munca, actualele sisteme de evidenta a raporturilor de munca sunt adeverintele de vechime eliberate de angajator in conditiile art. 34 alin. (5) din Codul muncii, respectiv Revisal reglementat de Hotararea Guvernului nr. 500/2011. Astfel, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.

Totodata, dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 poate fi reconstituita, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza inscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca.

In cazul in care la data depunerii cererii de pensionare persoana nu mai este angajata cu contract de munca, carnetul de munca va fi depus in starea sa actuala, avand inscrisa ultima incetare a activitatii, somajului sau alocatiei de sprijin sau mentiunea privind abrogarea Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, datata cu 01.01.2011.

In situatia in care se vor prezenta si alte acte de vechime in munca, acestea vor cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:

a) denumirea angajatorului;

b) datele de identificare a persoanei;

c) perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca;

d) mentionarea temeiului legal in baza caruia a avut loc incadrarea;

e) functia, meseria sau specialitatea exercitata;

f) salariul tarifar de incadrare;

g) denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordata;

h) perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat.

 

3) Livretul militar

 

4) Adeverinta de certificare a perioadei de studii invatamant superior;

 

5) Adeverinta privind sporurile la salariu;

Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde urmatoarele informatii:

– datele de identificare a persoanei;

– denumirea unitatii;

– perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca;

– functia, meseria sau specialitatea exercitata;

– denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata;

– perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;

– adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii.

Adeverintele privind sporurile cu caracter permanent acordate in perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se vor prezenta numai in situatiile in care aceste sporuri nu sunt inregistrate in carnetul de munca.

 

6) Adeverinta privind conditiile de munca

Este in avantajul dumneavostra sa depuneti si adeverinte privind desfasurarea activitatii in astfel de conditii, dat fiind faptul ca la calcul pensiei se are in vedere influenta conditiilor speciale si deosebite de munca, precum si a grupelor I si II de munca .

 

7 Acte pentru dovedirea calitatii de eroi-martiri si luptatori, daca este cazul.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 august 2016
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 august 2016
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 august 2016
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 august 2016
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 august 2016
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]