Home » Acte alte domenii » Acte necesare obtinere autorizatie de mediu

Acte necesare obtinere autorizatie de mediu

Autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este, după caz, Autoritatea Publică Centrală pentru Protecţia Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia Mediului (ATPM).
ATPM este, după caz, agenţia regională pentru protecţia mediului, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului său Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi.

La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie:

a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
b) fisa de prezentare şi declaraţie;
c) dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute;
d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zona a obiectivului;
e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;
f) formularul de înregistrare, însoţit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire.
Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute.

Titularul activităţii înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare, în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţă colectivului de analiza tehnică, cu termene realizabile, cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare.

La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele:
– concluziile bilanţului de mediu;
– constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control ;
– datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi imisia poluanţilor în mediu;
– studiile, ofertele, diversele materiale de documentare .;
– sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]