Home » Acte alte domenii » Acte necesare pentru obtinere credit ”prima casa”

Acte necesare pentru obtinere credit ”prima casa”

Pentru a obtine un Credit Prima Casa, solicitantul trebuie sa prezinte o serie de documente valabile pentru fiecare banca ce acorda finantare prin Programul Prima Casa.

Aceste documente sunt:

– Declaratie pe propria raspundere , autentificata la notar, potrivit careia solicitantul nu detine in proprietate o locuinta, nici individual, nici in comun, cu sotul/sotia sau alte persoane si nu are in derulare in credit ipotecar

– Cerere de credit completata si semnata de catre toti participantii cu venituri

– Documente de identitate (carte de identitate, buletin)

– Documente de venit

– Documente referitoare la obiectul creditului (acte de proprietate, carte funciara, actele de identitate ale actualilor proprietari ai imobilului care urmeaza sa fie achizitionat copii)

– Documente de justificare a aportului propriu

– Raport de evaluare a imobilului adus in garantie, intocmit de un evaluator agreat de banca

– Actul de identitate al solicitantului, inclusiv sot/sotie sau codebitori in original si copie

– Certificat de casatorie – daca este cazul , in original si copie

– Adeverinta de venit de la compania angajatoare pe baza formularului pus la dispozitie de banca (in original) – emisa cu maxim 30 zile calendaristice inaintea depunerii dosarului

– Carte de munca – in copie , pe care sa scrie „Conform cu originalul”, semnatura si stampila persoanei care semneaza

– Contractul individual de munca, inclusiv actele aditionale ale acestuia, in copie.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]