Home » Acte alte domenii » Autorizatii ISCIR pentru centrale termice

Autorizatii ISCIR pentru centrale termice

Actele necesare pentru autorizare ISCIR in vederea punerii in functiune a centralei termice sunt :

– proces verbal de punere in functiune a instalatiei interioare de utilizare a gazelor naturale;

– factura achizitie centrala termica;

– certificat garantie centrala termica;

– manual de utilizare centrala termica;

– raportul de prima punere in functiune centrala termica (PIF).

Declaratie de conformitate pentru instalatia de incalzire emis de catre firma montatoare autorizata ISCIR conform PT A1 pentru montaj (procesul verbal de probe la rece), copie dupa autorizatia ISCIR a firmei care a instalat centrala termica.Declaratia de conformitate este procesul verbal de probe la rece pe care il primiti la finalizarea lucrarilor de executie a instalatiei de incalzire. Trebuie insotit de copia dupa autorizarea ISCIR a montatorului.

 

Procesul verbal de punere in functiune al instalatiei interioare de utilizare a  gazelor  naturale il primiti ca urmare a finalizarii executiei instalatiei de gaze, acesta se face impreuna cu un reprezentant al distribuitorului de gaze naturale si executantul.

Factura de achizitie centrala termica, certificat de garantie, manual de utilizare il primiti de la vanzatorul centralei termice.

 

Raportul de prima punere in functiune il primiti de la tehnicianul care efectueaza operatiunile respective la finalizarea completa a instalatiei de incalzire, la „prima pornire”. Punerea in functiune este de obicei asigurata gratuit de catre comerciantul centralei termice prin centre de asistenta si service abilitate, dar exista si exceptii.

Autorizarea de functionare a centralei termice este obligatorie conform prescriptiei tehnice A1 ISCIR si se efectueaza de catre societati autorizate ISCIR.

Aceasta autorizare reprezinta de fapt luarea in evidenta ISCIR a centralei dumneavoastra si se face contra-cost.

Valabilitatea autorizatiei este de 2 ani.

 

 

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]