Autorizatii ISCIR pentru motostivuitor

Stivuitor – echipament utilizat pentru manipularea unei sarcini prin ridicarea, deplasarea si depunerea acesteia pe o stiva formata din sarcini semanatoare.

La vanzarea stivuitorului se elibereaza obligatoriu urmatoarele acte:

– Cartea stivuitorului : conform prescriptiilor R1/2010 colectia ISCIR;

– Certificat/ declaratie de conformitate;

– Manual de intretinere si exploatare;

– Contract de mentenanta, conform prescriptiilor R1/2010 colectia ISCIR;

– La cerere, utilajul poate fi autorizat ISCIR, inaintea vanzarii.

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui stivuitor, beneficiarul trebuie sa solicite, in scris,  la ISCIR-INSPECT IT, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.

 

Dosarul inaintat catre ISCIR-INSPECT IT in vederea autorizarii stivuitorului va prezenta urmatoarea documentatie:

a) cererea de autorizare a stivuitorului;

b) lista documentatiei din dosarul inaintat catre ISCIR-INSPECT IT, piese scrise si desenate;

c) cartea tehnica a stivuitorului tradusa in limba romana;

d) certificatul de conformitate al utilajului;

e) proces verbal probe de casa;

f) alte documente suplimentare (daca este necesar).

 

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui stivuitor si exploatarea acestuia conform prescriptiei tehnice PT R1/2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 

a) beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata de catre ISCIR-INSPECT IT sa presteze o asemenea activitate;

b) lucrarile de intretinere-service la stivuitor se vor efectua de catre o firma autorizata ISCIR-INSPECT IT pentru efectuarea acestor operatii;

c) operarea stivuitorului va fi efectuata de catre o persoana autorizata, respectiv de un operator avand autorizatie valabila de stivuitorist.

 

Nerespectarea de catre beneficiar a acestor conditii poate atrage dupa sine neacordarea sau retragerea, dupa caz, a autorizatiei de functionare pentru stivuitorul respectiv.

 

Responsabilitati si obligatii RSVTI (conform prescriptiei tehnice PT R1-2010):

 

a) sa tina evidenta stivuitoarelor si sa urmareasca efectuarea la termen a verificarii tehnice oficiale fara de care acestea nu pot functiona;

b) sa urmareasca pregatirea stivuitoarelor si a sarcinilor de incercare necesare pentru verificarile tehnice oficiale si sa participe la efectuarea lor;

c) sa supravegheze ca stivuitoarele sa fie folosite in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice PT R3-2003, instructiunile de exploatare si normele specifice de protectia muncii;

d) sa urmareasca realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele-verbale incheiate cu ocazia verificarii tehnice oficiale, sa examineze in mod regulat registrul de evidenta a supravegherii si sa ia masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;

e) sa interzica manevrarea stivuitoarelor de catre persoane neautorizate;

f) sa efectueze instructajul profesional si de protectia muncii cu stivuitoristii, o data pe semestru;

g) sa organizeze reexaminarea periodica anuala a stivuitoristilor si sa participe in comisia de reexaminare;

h) sa colaboreze la intocmirea planului de intretinere, revizii si reparatii si sa urmareasca indeplinirea lui la termenele prevazute;

i) sa urmareasca efectuarea reparatiilor numai de catre agenti economici autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice PT R1/2010;

j) sa urmareasca modul in care se asigura exploatarea stivuitoarelor in toate sectiile sau sectoarele si in toate schimburile de lucru;

k) sa tina evidenta stivuitoristilor autorizati.