Home » Acte alte domenii » Autorizatii ISCIR pentru motostivuitor

Autorizatii ISCIR pentru motostivuitor

Stivuitor – echipament utilizat pentru manipularea unei sarcini prin ridicarea, deplasarea si depunerea acesteia pe o stiva formata din sarcini semanatoare.

La vanzarea stivuitorului se elibereaza obligatoriu urmatoarele acte:

– Cartea stivuitorului : conform prescriptiilor R1/2010 colectia ISCIR;

– Certificat/ declaratie de conformitate;

– Manual de intretinere si exploatare;

– Contract de mentenanta, conform prescriptiilor R1/2010 colectia ISCIR;

– La cerere, utilajul poate fi autorizat ISCIR, inaintea vanzarii.

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui stivuitor, beneficiarul trebuie sa solicite, in scris,  la ISCIR-INSPECT IT, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.

 

Dosarul inaintat catre ISCIR-INSPECT IT in vederea autorizarii stivuitorului va prezenta urmatoarea documentatie:

a) cererea de autorizare a stivuitorului;

b) lista documentatiei din dosarul inaintat catre ISCIR-INSPECT IT, piese scrise si desenate;

c) cartea tehnica a stivuitorului tradusa in limba romana;

d) certificatul de conformitate al utilajului;

e) proces verbal probe de casa;

f) alte documente suplimentare (daca este necesar).

 

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui stivuitor si exploatarea acestuia conform prescriptiei tehnice PT R1/2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 

a) beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata de catre ISCIR-INSPECT IT sa presteze o asemenea activitate;

b) lucrarile de intretinere-service la stivuitor se vor efectua de catre o firma autorizata ISCIR-INSPECT IT pentru efectuarea acestor operatii;

c) operarea stivuitorului va fi efectuata de catre o persoana autorizata, respectiv de un operator avand autorizatie valabila de stivuitorist.

 

Nerespectarea de catre beneficiar a acestor conditii poate atrage dupa sine neacordarea sau retragerea, dupa caz, a autorizatiei de functionare pentru stivuitorul respectiv.

 

Responsabilitati si obligatii RSVTI (conform prescriptiei tehnice PT R1-2010):

 

a) sa tina evidenta stivuitoarelor si sa urmareasca efectuarea la termen a verificarii tehnice oficiale fara de care acestea nu pot functiona;

b) sa urmareasca pregatirea stivuitoarelor si a sarcinilor de incercare necesare pentru verificarile tehnice oficiale si sa participe la efectuarea lor;

c) sa supravegheze ca stivuitoarele sa fie folosite in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice PT R3-2003, instructiunile de exploatare si normele specifice de protectia muncii;

d) sa urmareasca realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele-verbale incheiate cu ocazia verificarii tehnice oficiale, sa examineze in mod regulat registrul de evidenta a supravegherii si sa ia masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;

e) sa interzica manevrarea stivuitoarelor de catre persoane neautorizate;

f) sa efectueze instructajul profesional si de protectia muncii cu stivuitoristii, o data pe semestru;

g) sa organizeze reexaminarea periodica anuala a stivuitoristilor si sa participe in comisia de reexaminare;

h) sa colaboreze la intocmirea planului de intretinere, revizii si reparatii si sa urmareasca indeplinirea lui la termenele prevazute;

i) sa urmareasca efectuarea reparatiilor numai de catre agenti economici autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice PT R1/2010;

j) sa urmareasca modul in care se asigura exploatarea stivuitoarelor in toate sectiile sau sectoarele si in toate schimburile de lucru;

k) sa tina evidenta stivuitoristilor autorizati.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]