Home » Archive by category "Acte firme"

Acte necesare infiintare Intreprindere Familiala (IF)

Documentele de inregistrare la Registrul Comertului a unei intreprinderi familiale (IF)  sunt: – copie act de identitate ( buletin sau carte de identitate) pentru membrii intreprinderii; – documente care atesta pregatirea/experienta profesionala (diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ,...

mai mult..

Acte necesare infiintare SRL Debutant (SRL-D)

srld

Lista acte necesare infiintare SRL Debutant Aceleasi acte ca si in cazul infiintarii unui SRL plus: Declaratie pe propria raspundere de catre fondatori, din care sa rezulte ca anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului, nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar,...

mai mult..

Acte necesare infiintare societate cu raspundere limitata (SRL)

Pentru infiinatarea unei societati cu raspundere limitata (SRL) , sunt necesare urmatoarele documente: – Rezervarea de denumire a societatii – acest document se elibereaza de catre Registrul Comertului; – Copie B.I./C.I./Pasaport asociat(i); – Copie B.I./C.I./Pasaport administrator(i); – Copie Contract spatiu al locatiei in care se...

mai mult..

Acte necesare infiintare Intreprindere Individuala (II)

Documentele necesare pentru inregistrarea la Registrul Comertului ca intreprindere individuala (II)  sunt:   – copie act de identitate ( buletin sau carte de identitate); – documente care atesta pregatirea/experienta profesionala ( diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul...

mai mult..

Acte necesare infiintare Societate Civila Medicala

Avizarea societatii civile medicale se face in baza Legii nr.629/2001 si a Legii nr.74/1995. Aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica. Acte necesare la Colegiul Medicilor Pentru obtinerea certificatului de avizare a cabinetului sub forma de Societate Civila Medicala sunt necesare urmatoarele documente: 1....

mai mult..

Acte necesare infiintare Cabinete medicale Asociate sau Grupate

Avizarea cabinetelor medicale grupate sau a cabinetelor medicale asociate se face in baza Legii 629/2001 si a Legii 74/1995. Aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica. Cele doua forme de organizare sunt similare in ceea ce priveste modul de avizare al Colegiului Medicilor si...

mai mult..

Acte necesare infiintare Cabinet Medical Individual

Cabinetul medical individual este infiintat doar de catre medicul care isi va desfasura activitatea in respectiva unitate; aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica distincta ci functioneaza ca persoana fizica, fiind forma de exercitare liberala a profesiei medicale. Medicul titular care isi exercita profesia...

mai mult..

Acte necesare infiintare PFA (persoana fizica autorizata)

Documentele necesare pentru inregistrare la Registrul Comerţului, inregistrare fiscala si autorizarea funcţionarii persoanelor fizice autorizate (PFA) sunt : 1. Cererea de înregistrare (original); 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea...

mai mult..

RSS Ultimele revizuiri

  • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
      Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
  • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
      Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
  • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                       DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
  • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
    ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
  • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                   Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]