Cartea Funciara este unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in care se tine evidenta pe imobile in mod distinct pentru fiecare imobil, intocmita si numerotata pe localitati. Cartea Funciara cuprinde mentiuni despre toate actele imobilului in cauza. Extrasul de carte funciara este actul care reflecta cel mai cuprinzator situatia juridicaContinue Reading

Sticky

ACTE NECESARE INCHEIERII UNUI CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE Pentru a incheia o tranzactie imobiliara este necesara incheierea unui „Contract de vanzare-cumparare” si semnarea acestuia de catre ambele parti, de obicei vanzator si cumparator. Contractul este intocmit si autentificat de catre notarul public sau avocatul ales, in urma semnarii acestuia. PentruContinue Reading

Pentru a vinde o proprietate imobiliara trebuie facuta dovada ca acesta este liber de datorii, iar certificatul fiscal este un act oficial eliberat de organele competente ce pot dovedi lipsa datoriilor. Certificatul fiscal se elibereaza de catre Primarie la Directia Taxe si Impozite si este valabil 48 ore. Pentru eliberareaContinue Reading