Dosarul de pensionare va contine următoarele acte: 1) Cerere tip pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta. Acest formular se poate obtine direct de la Casa de Pensii. 2) Carnetul de munca, depus in original si insotit de copie si alte documente care dovedesc vechimea in munca. Vechimea inContinue Reading

De ajutorul de urgenta beneficiaza familiile sau persoanele singure, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a Consiliului local, precum, decesul unei persoane care nu a avut calitatea de asigurat, salariat, pensionar sau beneficiar de ajutor social.   ActeContinue Reading

Titular si beneficiar al indemnizatiei pentru cresterea copilului este unul dintre părinţii copilului nou – născut care, in ultimul an anterior datei naşterii acestuia, a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit.De indemnizaţia pentru creşterea copilului beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului in varstăContinue Reading

Ajutorul de deces se acorda, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poateContinue Reading