Pentru a obtine un Credit Prima Casa, solicitantul trebuie sa prezinte o serie de documente valabile pentru fiecare banca ce acorda finantare prin Programul Prima Casa. Aceste documente sunt: – Declaratie pe propria raspundere , autentificata la notar, potrivit careia solicitantul nu detine in proprietate o locuinta, nici individual, niciContinue Reading

Autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este, după caz, Autoritatea Publică Centrală pentru Protecţia Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia Mediului (ATPM). ATPM este, după caz, agenţia regională pentru protecţia mediului, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului săuContinue Reading

Pentru ieșirea din țară, în această perioadă a stării de urgență COVID-19 și perioada următoare acesteia, Poliția de Frontieră verifică și păstrarea condițiilor de protecție împotriva răspândirii virului. Muncitorii sezonieri români care au contracte de muncă în afara granițelor țării pot tranzita Ungaria doar prin punctul de frontieră Nădlag I.Continue Reading

Autorizatia pentru montare a sistemelor de supraveghere si Licenţa de funcţionare se eliberează de catre Serviciul Român de Informaţii. Licenţa de funcţionare pentru montare a sistemelor de supraveghere se eliberează numai în situaţia in care s-a obţinut avizul favorabil al Serviciului Român de Informaţii Documentaţia pentru obținere Autorizatie pentru montareContinue Reading

Actele necesare pentru scutirea de la plata chiriei în starea de urgență Care sunt principalele prevederi privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada stării de urgenţă, pentru persoanele; operatori economici, practicanţi ai profesiilor liberale, entităţile juridice de drept privat: Locatarii- operatori economici, practicanţi ai profesiilor liberale, entităţileContinue Reading

Acte necesare pentru a beneficia de amânare chirie în starea de urgență Pentru a benefiucia de prevederile legii privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada stării de urgenţă, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele: se întocmește un act adițional contractului de închiriere între locatar și locator. chiriaContinue Reading

Acte necesare pentru obţinerea de locuri de veci (înainte de deces) Pentru obtinerea unui loc de veci,  se scrie o cerere  , care se ataseaza la un dosar, ce va contine urmatoarele documente, in functie de  urmatoarele situatii : 1) Pe caz de boala grava copie C.I/B.I. a persoanei bolnaveContinue Reading

În vederea autorizării procurării armelor neletale, arme cu aer comprimat şi arme cu bilă de cauciuc, cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, înContinue Reading