Home » Archive by category "Acte alte domenii"

Acte necesare depunere candidatura alegeri locale

Dosarele de candidatura se depun pana intre data de 18 aprilie si 30 aprilie 2012 la Birourile Electorale ACTELE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII CANDIDATURILOR PENTRU FUNCTIA DE PRIMAR PENTRU CANDIDATII INDEPENDENTI: 1.Propunerea de candidat in baza listei de sustinatori. ART. 48 (1) Candidaţii independenţi pentru...

mai mult..

Autorizatii ISCIR pentru centrale termice

Actele necesare pentru autorizare ISCIR in vederea punerii in functiune a centralei termice sunt : – proces verbal de punere in functiune a instalatiei interioare de utilizare a gazelor naturale; – factura achizitie centrala termica; – certificat garantie centrala termica; – manual de utilizare centrala...

mai mult..

Autorizatii ISCIR pentru motostivuitor

Stivuitor – echipament utilizat pentru manipularea unei sarcini prin ridicarea, deplasarea si depunerea acesteia pe o stiva formata din sarcini semanatoare. La vanzarea stivuitorului se elibereaza obligatoriu urmatoarele acte: – Cartea stivuitorului : conform prescriptiilor R1/2010 colectia ISCIR; – Certificat/ declaratie de conformitate; – Manual...

mai mult..

Acte necesare inregistrare marca la OSIM

O marca este un cuvant, nume, simbol sau un dispozitiv care este utilizat in productia,  comertul cu marfuri sau prestarea de servicii pentru a indica sursa de bunuri sau serviciilor si sa le distinga de produsele sau serviciile altora. Marcile pot fi inregistrate atat de...

mai mult..

Acte necesare pentru obtinerea permisului de navigatie

Pentru a conduce o barca, o salupa, un yacht sau un vapor este necesar permisul de navigatie, care se obtine in urma absolvirii cursurilor scolii de navigatie. Actele necesare obtinerii unui permis de navigatie clasa-categoria C / D : 1. copie diploma de studii; 2....

mai mult..

Acte necesare obtinere autorizatie de mediu

Autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este, după caz, Autoritatea Publică Centrală pentru Protecţia Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia Mediului (ATPM). ATPM este, după caz, agenţia regională pentru protecţia mediului, agenţia...

mai mult..

Autorizatie montare sisteme de supraveghere

Licenţa de funcţionare precum si autorizatia pentru montare sisteme de supraveghere se eliberează numai în situaţia in care s-a obţinut avizul favorabil al Serviciului Român de Informaţii. Documentaţia se va depune în 4 exemplare, toate cu filele numerotate, certificate de reprezentatul societăţii (semnătura şi stampilă)...

mai mult..

Acte necesare obtinere loc de veci

Acte necesare pentru obţinerea de locuri de veci (înainte de deces)   Pentru obtinerea unui loc de veci,  se scrie o cerere  , care se ataseaza la un dosar, ce va contine urmatoarele documente, in functie de  urmatoarele situatii :   1) Pe caz de...

mai mult..

Acte necesare pentru obtinere credit ”prima casa”

Pentru a obtine un Credit Prima Casa, solicitantul trebuie sa prezinte o serie de documente valabile pentru fiecare banca ce acorda finantare prin Programul Prima Casa. Aceste documente sunt: – Declaratie pe propria raspundere , autentificata la notar, potrivit careia solicitantul nu detine in proprietate...

mai mult..

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]