Documente necesare la înscrierea în învățământul primar al copiilor: Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6Continue Reading

ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐Continue Reading

               Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să atesteContinue Reading

Înscrierea la liceu a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ. Acte necesare înscriere la liceu sau colegiu: cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generalăContinue Reading

Acte necesare pentru inscrierea in vederea concursului de admitere la facultate: Diploma sau Adeverinţa de Bacalaureat – în original sau în copie legalizată pentru candidaţii care solicită locuri bugetate, – respectiv în copie legalizată pentru candidaţii care optează numai pentru locuri cu taxă. Foaia matricolă de la liceu – înContinue Reading