Home » Acte utilitati » Acte necesare abonament reteaua Telekom

Acte necesare abonament reteaua Telekom

Documentele necesare activarii unui contract Telekom Romania Mobil pentru PERSOANA FIZICA sunt:

Document de identitate:
– Cetatean roman – BI/CI
– Cetatean strain – Pasaport, Document de identitate pentru cetatenii din UE, Permis de sedere, Permis de munca valabil.
Document de spatiu in original sau Factura de utilitati din ultima luna (telefonie fixa, curent electric, gaze, apa).

Documentele necesare pentru o PERSOANA JURIDICA sunt diferite in functie de tipul acesteia. Documentele pentru companie sunt in functie de persoana care o reprezinta, astfel:

Reprezentant legal:
– Certificat de inregistrare la Registrul Comertului
– Statut si Contract de societate / Act Constitutiv / Certificat Constatator
– Document de indentitate pentru cetatean roman: Buletin / Carte de Identitate
– Document de indentitate pentru cetatean strain: Pasaport / Carte de Identitate pentru cetatean strain dintr-o tara membra U.E./ Permis de sedere/ Permis de munca
– Stampila societatii
– Act aditional – se solicita in cazul in care au intervenit modificari in actele societatii, ce privesc: reprezentantul legal, denumirea firmei, sediul social, capitalul social, cesiuni actiuni/parti sociale, administrator, etc.

Imputernicit:
– Certificat de inregistrare la Registrul Comertului
– Statut si Contract de societate / Act Constitutiv / Certificat Constatator
– Document de indentitate pentru cetatean roman: Buletin / Carte de Identitate
– Document de indentitate pentru cetatean strain: Pasaport / Carte de Identitate pentru cetatean strain dintr-o tara membra U.E./ Permis de sedere/ Permis de munca
– Imputernicire cu antetul si stampila societatii
– Stampila societatii
– Act aditional – se solicita in cazul in care au intervenit modificari in actele societatii, ce privesc: reprezentantul legal, denumirea firmei, sediul social, capitalul social, cesiuni actiuni/parti sociale, administrator, etc

Persoane Fizice Autorizate:
– Autorizatie de functionare
– Buletin / Carte de Identitate
– Certificat de inregistrare la Registrul Comertului
– Document de spatiu
– Stampila societatii

Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata, duplicate ale documentelor originale emise de aceleasi autoritati emitente.

 

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]