Potrivit unui ordin al Ministerului Sănătății, la ieșirea din izolare este suficientă completarea unei declarații pe propria răspundere, depusă la medicul de familie pentru obținerea concediului medical, avizul DSP fiind necesar doar la ieșirea din carantină instituționalizată, obținerea sa făcându-se, oricum, online.

Direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, la ieşirea din carantina instituţionalizată, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situaţie un aviz epidemiologic de ieşire din carantină.

Așadar, Persoanele care au încheiat sau urmează să încheie perioada de izolare la domiciliu de 14 zile nu mai au nevoie de aviz epidemiologic eliberat de Direcția de Sănătate Publică pentru a putea ieși din casă

Cabinetele de medicina familiei din țară se confruntă cu solicitări pentru eliberarea de documente necesare persoanelor care s-au aflat în izolare la domiciliu, de aceea Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a făcut următoarele precizări:

”Avizul epidemiologic este doar o dovadă necesară persoanelor care au fost izolate până pe 25 martie, dovadă care arată că nu reprezintă un pericol pentru sănătatea publică și pot reveni în comunitate. Este similar avizului epidemiologic necesar copiilor la grădiniță, după o absență cauzată de boală. Din 25 martie, după modificarea legislației referitoare la izolarea la domiciliu, avizul epidemiologic nu mai este necesar pentru persoanele care nu au avut simptome în cele 14 zile de izolare la domiciliu. Avizul epidemiologic rămâne necesar doar pentru persoanele care s-au aflat în carantină în spații special amenajate de autorități (nu la domiciliu!) și va fi eliberat de DSP. Adeverința eliberată de Direcția de Sănătate Publică este un document distinct de avizul epidemiologic. Este un document justificativ care stă la baza eliberării certificatului de concediu medical, certificat care stă la baza plății indemnizației de concediu medical (75% din salariu).”