Scrisoarea de trasura CMR

CMR-ul este Acordul internaţional privind contractele de transporturi rutiere . CMR-ul, denumit şi scrisoare de trăsură CMR, reglementează transportul mărfurilor de orice fel, cu autocamioane. Se foloseşte când locul de încărcare şi locul de descărcare sunt în ţări diferite. Cel puţin una dintre aceste ţări...

mai mult..

Acte necesare pentru obtinerea carnet TIR

Solicitarile pentru obtinerea carnetelor TIR se pot face in punctele vamale, la Directia Generala a Vamilor sau la reprezentantele UNTRR. Reprezentanţe emitente carnete TIR: Bucureşti Florina Sburlan Otilia Constantin Str. Ienăchiţă Văcărescu 60, sector 4, C.P. 040157 0720-999.232 021-336.77.88 021-335.65.38 Arad Iuhoş Florin Str. Prunului...

mai mult..

Acte necesare in bordul masinii

Lista completa cu documentele pe care trebuie sa le detina autovehicolul impreuna cu conducatorul in momentul efectuarii unui control din partea a ARR sau CNADNR:     Acte pentru sofer: -permis de conducere corepunzator tipului de camion; -atestat profesional (daca masina depaseste masa maxima autorizata...

mai mult..

Acte necesare depunere candidatura alegeri locale

Dosarele de candidatura se depun pana intre data de 18 aprilie si 30 aprilie 2012 la Birourile Electorale ACTELE NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII CANDIDATURILOR PENTRU FUNCTIA DE PRIMAR PENTRU CANDIDATII INDEPENDENTI: 1.Propunerea de candidat in baza listei de sustinatori. ART. 48 (1) Candidaţii independenţi pentru...

mai mult..

Acte necesare obtinerii ajutorului de urgenta

De ajutorul de urgenta beneficiaza familiile sau persoanele singure, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a Consiliului local, precum, decesul unei persoane care nu a avut calitatea de asigurat, salariat, pensionar sau beneficiar...

mai mult..

Acte necesare pentru obtinerea adeverintei de asigurat

  Cererea privind obtinerea adeverintei care atesta calitatea de asigurat, unde sa se regaseasca dovada platii contributiei,  va fi depusa la  registratura CJAS , in vederea eliberarii adeverintei de asigurat. Cererea de eliberare a adeverintei de asigurat trebuie sa contina nr de telefon sau adresa...

mai mult..

Asigurare auto Cartea Verde

Cartea Verde reprezinta Asigurarea de Raspundere Civila Auto in afara teritoriului Romaniei. Asigurarea auto de Carte Verde acopera pagubele produse tertilor pe teritoriul altor tari. La achizitionarea unei polite RCA, pe acelasi formular, veti primi si Cartea Verde care va permite sa circulati cel putin...

mai mult..

Acte necesare obtinere indemnizatie pentru crestere copil

Titular si beneficiar al indemnizatiei pentru cresterea copilului este unul dintre părinţii copilului nou – născut care, in ultimul an anterior datei naşterii acestuia, a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit.De indemnizaţia pentru creşterea copilului beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii...

mai mult..

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]