Autorizatii ISCIR pentru centrale termice

Actele necesare pentru autorizare ISCIR in vederea punerii in functiune a centralei termice sunt : – proces verbal de punere in functiune a instalatiei interioare de utilizare a gazelor naturale; – factura achizitie centrala termica; – certificat garantie centrala termica; – manual de utilizare centrala...

mai mult..

Autorizatii ISCIR pentru motostivuitor

Stivuitor – echipament utilizat pentru manipularea unei sarcini prin ridicarea, deplasarea si depunerea acesteia pe o stiva formata din sarcini semanatoare. La vanzarea stivuitorului se elibereaza obligatoriu urmatoarele acte: – Cartea stivuitorului : conform prescriptiilor R1/2010 colectia ISCIR; – Certificat/ declaratie de conformitate; – Manual...

mai mult..

Autorizatie transport deseuri periculoase

Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare, stocare temporara,  tratare, valorificare,  eliminare a deseurilor. Transportul deseurilor periculoase se efectueaza de la generator sau detinator , catre operatorul economic care realizeaza...

mai mult..

Autorizatie transport deseuri nepericuloase

Hotararea Guvernului nr.1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României se stabileşte procedura de reglementare şi control al transportului deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Aceasta se aplică deşeurilor periculoase şi deşeurilor nepericuloase prevăzute în Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa...

mai mult..

Autorizatie transport deseuri rezultate din activitati medicale

Transportul deşeurilor se realizează numai de  către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare, eliminare. Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare, stocare temporară,...

mai mult..

Acte necesare inregistrare marca la OSIM

O marca este un cuvant, nume, simbol sau un dispozitiv care este utilizat in productia,  comertul cu marfuri sau prestarea de servicii pentru a indica sursa de bunuri sau serviciilor si sa le distinga de produsele sau serviciile altora. Marcile pot fi inregistrate atat de...

mai mult..

Acte necesare pentru obtinerea permisului de navigatie

Pentru a conduce o barca, o salupa, un yacht sau un vapor este necesar permisul de navigatie, care se obtine in urma absolvirii cursurilor scolii de navigatie. Actele necesare obtinerii unui permis de navigatie clasa-categoria C / D : 1. copie diploma de studii; 2....

mai mult..

Acte necesare obtinere permis categoria D

Categoria D include autovehiculele destinate transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Cursul pentru obtinerea permisului categoria D dureaza 8 săptămâni (in situatia in care,cursantul posedă permis de conducere categoria C sau D1) în care se efectuează...

mai mult..

Acte necesare obtinere permis categoria BE

Categoria BE include ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depaşeşte 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3.500 kg.   Cursul auto pentru obţinerea permisului auto categoria BE, durează trei...

mai mult..

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]