Home » Sistem educational » Acte necesare pentru cazare camin

Acte necesare pentru cazare camin

ACTE NECESARE PENTRU CAZARE

• două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului;

• cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului);

• o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia de cămin; -NU SE ADMIT DOCUMENTE XEROX SAU SCANATE;

• carte de identitate (original + copie xerox);

• certificat de naștere (copie xerox);

• Timbru fiscal în valoare de 4 lei pentru viza de flotant.

ACTE NECESARE PENTRU STUDENŢII CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN DIFERITE CAZURI SOCIALE

• În cazul studenților orfani de ambii părinţi: copii după certificatele de deces ale părinților;

• În cazul studenților cu părinți (sau întreținător legal) cadre didactice aflate în activitate: adeverință de salariat a părintelui vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ), din care sa rezulte că în anul școlar 2015 ‐ 2016 a fost cadru didactic titular; pentru părinții pensionați, adeverință de la ISJ din care să rezulte activitatea de minim 10 ani în funcţia didactică.

• În cazul studenților care provin de la Casele de copii: adeverință de asistat al casei de copii.

• În cazul studenţilor care suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/ locomotor, se depune certificat de handicap în termen.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]