Carte de Identitate (CI) Romania

Acordarea mentiunii de reşedinţă (viză de flotant)

Conform legii, proprietarul care are în spațiu proprietate, o persoană pe o perioadă mai lungă de 30 de zile, este obligat să anunţe poliţia sau serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de pe raza unde este situată proprietatea.

ACORDAREA VIZEI DE REŞEDINŢĂ (Flotant) se face în baza următoarelor acte:

– CEREREA TIP (de la ghişeu) completată de persoana care solicită viza de flotant

– ACT DE IDENTITATE (original şi copie); a persoanei care solicită viza de flotant

– CERTIFICATUL DE NAŞTERE (original şi copie); a persoanei care solicită viza de flotant

– CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE daca este cazul ( original şi copie);

– CERTIFICATE DE NAŞTERE pentru minorii sub 14 ani care însoţesc pe titular la locul de reşedinţă (original şi copie),

– ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA LOCUINŢEI UNDE SE SOLICITĂ REŞEDINŢA (original şi copie);

– CONTRACT DE ÎNCHIRIERE, COMODAT, SCHIMB, DONAŢIE, ÎNTRE PROPRIETAR ŞI CHIRIAŞ; sau Cererea (declarația persoanei care ia în spațiu persoane ce solicită viza de flotant

TAXĂ TIMBRU FISCAL 5 lei, (se plateste la Primărie) sau timbru fiscal

Acordarea vizei de resedinţă se face la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) al municipiului de care aparţine localitatea, în baza prezentării documentelor.

Viza de flotant se acordă pentru maxim 1 an și poate fi prelungită la cerere.

În baza domiciliului flotant se poate solicita înscrierea în listele electorale a unității teritorial administrative de care aparține noua adresă.

Pentru a avea drept de vot pentru noua adresă depunerea cererii de înscriere în listele electorale cu cel mult 40 de zile înaintea datei alegerilor locale.

Un comentariu


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.