Subcategoria A1 include motocicleta uşoară cu o capacitate care nu depăşeşte 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 11 Kw.

Durata cursului este de minim 3 săptămâni, timp în care se efectuează 30 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică.

Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Pregatirea practică constă în învăţarea unor manevre în poligon.

Obligaţiile cursantului:

– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
– să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii;
– sa achite taxa de scolarizare.

 

Condiţii pentru înscriere:

– apt din punct de vedere medical şi psihologic;
– sa aibe varsta de 16 ani fără trei luni;
– să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. 195/2002.
La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate,evaluarea psihologică şi fişa medicală.

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

1) Fişă de şcolarizare eliberată de şcoală (se completează prin dactilografiere);
2) Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoala);
3) Fişă medicală – efectuata în cadrul şcolii, sau la unităţi abilitate in acest sens;
4) Aviz psihologic;
5) Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto);
6) Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, platită la C.E.C. sau Trezorerie;
7) 1 fotografie color tip permis de conducere;
8) Copii: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (dacă este cazul);
9) Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare.

 

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.

Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.