Aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica. Avizarea se face pe baza legii 629/2001 Acte necesare la Colegiul Medicilor Pentru obtinerea certificatului de avizare sunt necesare urmatoarele documente 1. Cerere „tip” ( conform modelului care se gaseste la CMB) 2. Copii ale statutului societatii, in care sa se specificeContinue Reading

Avizarea societatii civile medicale se face in baza Legii nr.629/2001 si a Legii nr.74/1995. Aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica. Acte necesare la Colegiul Medicilor Pentru obtinerea certificatului de avizare a cabinetului sub forma de Societate Civila Medicala sunt necesare urmatoarele documente: 1. Contractul de Societate Civila MedicalaContinue Reading

Cabinetul medical individual este infiintat doar de catre medicul care isi va desfasura activitatea in respectiva unitate; aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica distincta ci functioneaza ca persoana fizica, fiind forma de exercitare liberala a profesiei medicale. Medicul titular care isi exercita profesia prin cabinetul medical individual, poateContinue Reading

Pentru infiintarea unei Societati medicale cu personalitate juridica (SRL) este necesara infiintarea unei Societati Comerciale cu obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale (Grupa de coduri CAEN 851) cu sau fara activitati conexe. O alta conditie a infiintarii unei societati medicale este: administratorul sau cel putin oContinue Reading

Transportul deşeurilor se realizează numai de  către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare, eliminare. Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare, eliminare, fără respectareaContinue Reading