Lista acte necesare infiintare SRL Debutant Aceleasi acte ca si in cazul infiintarii unui SRL plus: Declaratie pe propria raspundere de catre fondatori, din care sa rezulte ca anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului, nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelorContinue Reading

Pentru infiinatarea unei societati cu raspundere limitata (SRL) , sunt necesare urmatoarele documente: – Rezervarea de denumire a societatii – acest document se elibereaza de catre Registrul Comertului; – Copie B.I./C.I./Pasaport asociat(i); – Copie B.I./C.I./Pasaport administrator(i); – Copie Contract spatiu al locatiei in care se va afla sediul social (cuContinue Reading

Aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica. Avizarea se face pe baza legii 629/2001 Acte necesare la Colegiul Medicilor Pentru obtinerea certificatului de avizare sunt necesare urmatoarele documente 1. Cerere „tip” ( conform modelului care se gaseste la CMB) 2. Copii ale statutului societatii, in care sa se specificeContinue Reading

Avizarea societatii civile medicale se face in baza Legii nr.629/2001 si a Legii nr.74/1995. Aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica. Acte necesare la Colegiul Medicilor Pentru obtinerea certificatului de avizare a cabinetului sub forma de Societate Civila Medicala sunt necesare urmatoarele documente: 1. Contractul de Societate Civila MedicalaContinue Reading

Cabinetul medical individual este infiintat doar de catre medicul care isi va desfasura activitatea in respectiva unitate; aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica distincta ci functioneaza ca persoana fizica, fiind forma de exercitare liberala a profesiei medicale. Medicul titular care isi exercita profesia prin cabinetul medical individual, poateContinue Reading

Pentru infiintarea unei Societati medicale cu personalitate juridica (SRL) este necesara infiintarea unei Societati Comerciale cu obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale (Grupa de coduri CAEN 851) cu sau fara activitati conexe. O alta conditie a infiintarii unei societati medicale este: administratorul sau cel putin oContinue Reading

Documentele de inregistrare la Registrul Comertului a unei intreprinderi familiale (IF)  sunt: – copie act de identitate ( buletin sau carte de identitate) pentru membrii intreprinderii; – documente care atesta pregatirea/experienta profesionala (diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sauContinue Reading

Documentele necesare pentru inregistrarea la Registrul Comertului ca intreprindere individuala (II)  sunt:   – copie act de identitate ( buletin sau carte de identitate); – documente care atesta pregatirea/experienta profesionala ( diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau deContinue Reading

Documentele necesare pentru inregistrare la Registrul Comerţului, inregistrare fiscala si autorizarea funcţionarii persoanelor fizice autorizate (PFA) sunt : 1. Cererea de înregistrare (original); 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul); 4. Documente careContinue Reading