Lista acte necesare infiintare SRL Debutant Aceleasi acte ca si in cazul infiintarii unui SRL plus: Declaratie pe propria raspundere de catre fondatori, din care sa rezulte ca anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului, nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelorContinue Reading

Pentru infiinatarea unei societati cu raspundere limitata (SRL) , sunt necesare urmatoarele documente: – Rezervarea de denumire a societatii – acest document se elibereaza de catre Registrul Comertului; – Copie B.I./C.I./Pasaport asociat(i); – Copie B.I./C.I./Pasaport administrator(i); – Copie Contract spatiu al locatiei in care se va afla sediul social (cuContinue Reading

Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare, stocare temporara,  tratare, valorificare,  eliminare a deseurilor. Transportul deseurilor periculoase se efectueaza de la generator sau detinator , catre operatorul economic care realizeaza operatia de colectare, stocare temporara,Continue Reading

Hotararea Guvernului nr.1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României se stabileşte procedura de reglementare şi control al transportului deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Aceasta se aplică deşeurilor periculoase şi deşeurilor nepericuloase prevăzute în Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobareaContinue Reading

Documentele de inregistrare la Registrul Comertului a unei intreprinderi familiale (IF)  sunt: – copie act de identitate ( buletin sau carte de identitate) pentru membrii intreprinderii; – documente care atesta pregatirea/experienta profesionala (diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sauContinue Reading

Documentele necesare pentru inregistrarea la Registrul Comertului ca intreprindere individuala (II)  sunt:   – copie act de identitate ( buletin sau carte de identitate); – documente care atesta pregatirea/experienta profesionala ( diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau deContinue Reading

Documentele necesare pentru inregistrare la Registrul Comerţului, inregistrare fiscala si autorizarea funcţionarii persoanelor fizice autorizate (PFA) sunt : 1. Cererea de înregistrare (original); 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul); 4. Documente careContinue Reading