Carte de Identitate (CI) Romania

Eliberarea actului de identitate se face la Serviciul Public Comunitar             de   Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) aflat in cadrul Primariei municipiului sau orasului, la care sunt arondate și comunele limitrofe.

Cartea de Identitate se ridica in baza prezentarii documentelor necesare

Eliberarea unei noi carti de identitate

pentru PRESCHIMBAREA ACTULUI DE IDENTITATE sau ELIBERAREA UNUI NOU ACT ca urmare a pierderii, distrugerii, deteriorarii sau furtului iti sunt necesare urmatoarele acte: 

  • CERERE TIP, PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE
  • ACTUL DE IDENTITATE (buletinul sau cartea de identitate veche), când este cazul, original (şi copie în cazul buletinului sau cărţii de identitate)– CARTEADE ALEGĂTOR (când este cazul);
  • CERTIFICATUL DE NAŞTERE (original şi copie);
  • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE( original şi copie);
  • CERTIFICATELE DE NAŞTERE pentru copiii sub 14 ani care însoţesc pe titular la noul domiciliu (original şi copie);
  • CERTIFICATUL DE DECES al celuilalt soţ, sau SENTINŢA JUDECĂTOREASCĂ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul (original şi copie);
  • DOCUMENTE CU CARE SE FACE DOVADA SCHIMBĂRII DATELOR DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul (original şi copie);
  • ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT (contract de vânzare cumpărare a locuinţei sau adeverinţă de rol) în original şi copie
  • DECLARAŢIE DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU din partea proprietarului
  • COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE AL PROPRIETARULUI (când este cazul);

– TAXĂ CONTRAVALOARE ACT DE IDENTITATE (se plateste la Primărie)

– TAXĂ TIMBRU FISCAL 1 leu, respectiv 4 lei în cazul pierderii, distrugerii, deteriorării, furtului cartii de identitate (la Primărie sau timbru fiscal).