Certificat urbanism construire locuință

Acte necesare pentru obținerea Certificatului de Urbanism în vederea construirii unei locuințe individuale sau locuințe comune

Emiterea certificatului de urbanism se face de către Departamentul de Urbanism din cadrul Primăriei de care aparține terenul (proprietatea) unnde urmează a se construi casa sau clădirea.

În Certificatul de urbanism pentru construire vor fi specificate toate condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru a putea obține Autorizația de Construcție

Pentru obținerea certificatului de urbanism este nevoie de următoarele acte:

  • actul sau actele de identitate ale proprietarului terenului unde urmează a se construi clădirea;
  • actul de vânzare-cumpărare sau actul de proprietate al terennului în cauză;
  • Extras de carte funciară a terenului vizat;
  • Extras de Plan Cadastral pe Ortofotoplan la scara 1:2000 al terenului vizat (Plan de amplasament în teren);
  • Planul de situații Scara 1:1000 (amplasarea clădirii în teren) – realizat de arhitect sau proiectant;
  • Planul de situații Scara 1:500 (amplasarea clădirii în teren) – realizat de arhitect sau proiectant;
  • Memoriu tehnic privind clădirea ce urmează a fi construită (detalii ale costrucției – amprenta la sol, număr niveluri, înălțimea, etc.);
  • Cerere TIP dee eliberare Certificat Urbanism pentru construire.

Atenție! Recomandat este a se specifica în Memoriu și în Planurile de situații toate anexele ce vor urma a fi construite (garaj, piscină, foișor, gard, parcare acoperită, terase acoperite și neacoperite); pentru toate acestea fiind nevoie de autorizație de construcție, și petru a evita repetarea operațiunilor obținerii avizelor și implicit a cheltuielilor de avizare.