Pentru a vinde o proprietate imobiliara trebuie facuta dovada ca acesta este liber de datorii, iar certificatul fiscal este un act oficial eliberat de organele competente ce pot dovedi lipsa datoriilor. Certificatul fiscal se elibereaza de catre Primarie la Directia Taxe si Impozite si este valabil 48 ore. Pentru eliberareaContinue Reading

Pentru intocmirea dosarului de restituire a diferentei de la taxa auto platita inainte de ianuarie 2012, avem nevoie de urmatoarele acte: Cererea de restituire a diferentei de taxa (descarca Cererea de restituire a diferente de taxa auto 2012 – model TIP) Copie dupa chitanta de plata sau ordinul de plataContinue Reading

Documente necesare pentru inregistrarea unui nou nascut   Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:   – Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe un formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnaturaContinue Reading

Documentele necesare pentru inregistrare la Registrul Comerţului, inregistrare fiscala si autorizarea funcţionarii persoanelor fizice autorizate (PFA) sunt : 1. Cererea de înregistrare (original); 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original); 3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul); 4. Documente careContinue Reading

Pentru un abonament in reteaua de telefonie mobila sunt necesare urmatoarele documente: cetăţeni români: • buletinul / cartea de identitate valabilă • contractul de proprietate sau de închiriere a locuinţei conform adresei din buletin / cartea de identitate cetăţeni străini: • paşaport • legitimaţia de şedere • contractul de închiriereContinue Reading

  Procedura adoptiei Familia care doreste sa ia in adoptie un copil, trebuie sa depuna la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul de domiciliu, o cerere scrisa in vederea evaluarii conditiilor morale si materiale pentru a  obtine atestatul ca familie/persoana apta sa adopte un copil. UrmeazaContinue Reading

  Divorţul reprezintă o procedură de desfacere a căsătoriei în mod legal, atunci cînd, continuarea acesteia a devenit imposibilă din motive temeinice, pentru cel (cei) care cere (cer) desfacerea casatoriei. Căsătoria poate fi desfăcută prin două modalităţi: •           administrativă – la oficiile stare civilă, în baza declaraţiei comune a soţilorContinue Reading