Acte necesare inscriere invatamant primar

Documente necesare la înscrierea în învățământul primar al copiilor:

 • Dosar plic
 • Cerere-tip de înscriere
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Copie și original după certificatul de naştere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie anul curent)
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (pentru copiii din alte circumscripții)

Criteriile generale de îndeplinire a condițiilor de înscriere în învățământul primar al copiilor din alte circumscripții

 • Copilul are un anumit tip de handicap
 • Copilul este orfan de unul sau ambii părinți
 • Copilul provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
 • Copilul are un frate sau o soră înmatriculată la unitatea de învățământ dorită

Criteriile specifice de îndeplinire a condițiilor de înscriere în învățământul primar al copiilor din alte circumscripții:

 • Copiii sunt ai angajaților școlii
 • Copiii sunt ai foștilor elevi ai școlii