Acte necesare infiintare Intreprindere Familiala (IF)

Documentele de inregistrare la Registrul Comertului a unei intreprinderi familiale (IF)  sunt:

– copie act de identitate ( buletin sau carte de identitate) pentru membrii intreprinderii;
– documente care atesta pregatirea/experienta profesionala (diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională) detinute de catre cel putin unul dintre reprezentantii intreprinderii familiale;
– copie act de detinere a spatiului destinat sediului profesional (contract de vanzare – cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat );
– Acordul Asociatiei de Proprietari si a Vecinilor, daca este cazul;
– specimen de semnatura al reprezentantului intreprinderii legalizat notarial.

Membrii intreprinderii familiale au obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.

Conditiile ce trebuie indeplinite de catre membrii familiei pentru desfasurarea de activitati economice ca intreprindere familiala sunt urmatoarele :

-au implinit varsta de 18 ani;
-au calificarea , pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;
– un sediu profesional;
-nu au fost condamnati penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu unul dintre urmatoarele documente:
-diploma;
-certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
-certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
-certificatul de competenta profesionala;
-atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit -calificarea in strainatate;
-atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
-orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca intreprinderea familiala sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat ,dovada dreptului de folosinta se face cu: contract de vanzare – cumparare, certificat de mostenitor, contract de iinchiriere, contract de comodat.