Home » Acte firme » Acte necesare infiintare Intreprindere Familiala (IF)

Acte necesare infiintare Intreprindere Familiala (IF)

Documentele de inregistrare la Registrul Comertului a unei intreprinderi familiale (IF)  sunt:

– copie act de identitate ( buletin sau carte de identitate) pentru membrii intreprinderii;
– documente care atesta pregatirea/experienta profesionala (diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională) detinute de catre cel putin unul dintre reprezentantii intreprinderii familiale;
– copie act de detinere a spatiului destinat sediului profesional (contract de vanzare – cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat );
– Acordul Asociatiei de Proprietari si a Vecinilor, daca este cazul;
– specimen de semnatura al reprezentantului intreprinderii legalizat notarial.

Membrii intreprinderii familiale au obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.

Conditiile ce trebuie indeplinite de catre membrii familiei pentru desfasurarea de activitati economice ca intreprindere familiala sunt urmatoarele :

-au implinit varsta de 18 ani;
-au calificarea , pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;
– un sediu profesional;
-nu au fost condamnati penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu unul dintre urmatoarele documente:
-diploma;
-certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
-certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
-certificatul de competenta profesionala;
-atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit -calificarea in strainatate;
-atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
-orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca intreprinderea familiala sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat ,dovada dreptului de folosinta se face cu: contract de vanzare – cumparare, certificat de mostenitor, contract de iinchiriere, contract de comodat.

RSS Ultimele revizuiri

 • Acte necesare inregistrare casatorie (cununie civila) 31 iulie 2018
    Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti.   Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: -Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de […]
 • Acte necesare inscriere liceu 31 iulie 2018
    Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:   cererea de înscriere; cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa […]
 • Acte necesare inscriere invatamant primar 31 iulie 2018
                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE     Dosar plic Cerere-tip de înscriere Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal Copie și original după certificatul de naştere al copilului Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea […]
 • Acte necesare pentru cazare camin 31 iulie 2018
  ACTE NECESARE PENTRU CAZARE • două exemplare ale formularului de contract de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administraţia căminului; • cartoteca de flotant completată (va fi oferită de administraţia căminului); • o fotografie color, tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimaţia […]
 • Acte necesare inscriere copil la cresa sau gradinita 31 iulie 2018
                 Acte necesare pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita    Pentru inscrierea copilului la cresa sau gradinita, aveti nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele documente: Cerere; Copii după actele de identitate ale copilului si a parintilor; Acte medicale care să ateste faptul că poate frecventa colectivitatea […]